Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht
Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen (ID nummer: 424142)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2121-4-2021 t/m 31-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens deze 2-daagse (met tussenliggende periode) voor stafleden worden de basiselementen van het opleiden behandeld. Onderwerpen die deze 2 dagen aan de orde komen zijn: de context van het opleiden, de gesprekscyclus, het geven van supervisie en feedback, beoordelen, EPA's en bekwaam verklaren, actuele thema's en ontwikkelingen. 

De training is zo ontworpen dat deze zowel fysiek als online georganiseerd kan worden met minimaal organisatie-aanpassingen. Presentaties, opdrachten en leerdoelen blijven gelijk. 

Leerdoelen dag 1:

Leerdoelen Feedback:

 • Geven van constructieve feedback aan de hand van de Pendleton-methode
 • Uitvoeren van een gerichte observatie en het formuleren van feedback op deze observatie

Leerdoelen KPE:

 • Kennis over instrument KPE en OSATS en toepassing hiervan in de opleiding (in het geheel met EPA’s)
 • Effectief inzetten van KPE/OSATS ter bevordering van het leerproces van de aios

Leerdoelen begeleidingsgesprekken:

 • Kent doel van begeleidingsgesprekken en weet het verschil tussen een begeleidingsgesprek en een feedbackgesprek.
 • Weet hoe goede reflectie gestimuleerd kan worden en kunnen leiden tot leerdoelen bij de aios.

Leerdoelen supervisie en EPA’s:

 • Bekend met verschillende supervisieniveaus en begeleidingsstijlen
 • Kan in begeleiding en supervisie aansluiten bij niveau van de aios om het leerproces te stimuleren

 

Leerdoelen Dag 2

Leerdoelen Onderbouwen van een beoordeling: frame of reference

 • Bewustwording van belang van adequate onderbouwing en formulering van feedback en beoordeling
 • Kennismaken met specifieke techniek om feedback en beoordelingen te onderbouwen: frame of reference

Leerdoelen Bekwaam verklaren:

 • Kennismaken met assessment of trustworthiness en vertrouwenscriteria als input voor het beoordelen van aios
 • Oefenen met het voeren van een OOG bespreking om tot een bekwaamverklaring voor de aios te komen.

Leerdoelen Aanleren van een vaardigheid:

 • Kennismaken met het 4-stappen model voor het aanleren van een vaardigheid

Leerdoelen verdieping feedback:

 • Kennismaken met verschillende methode voor het geven van feedback.
 • Oefenen met het toepassen van verschillende feedbackmethoden bij verschillende situaties.
(Meerdaagse) Nascholing
795
Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd8:30 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
+31 88 75 534 51