Opleidingen details Medilex BV
Suïcide & Suïcidepreventie (ID nummer: 421150)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 359-3-2021 t/m 8-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leerdoelen:

Na het volgen van dit congres weten de deelnemers meer over:

 

 • De biologische en psychologische achtergrond van suïcidaliteit
 • De cijfers van de laatste jaren en maatschappelijke factoren voor suïciderisico
 • De eerste uitkomsten van effect Supranet GGZ
 • De missie & visie van de landelijke agenda suïcidepreventie en wat zij zelf als zorgprofessional kunnen bijdragen
 • Het herkennen van suïcidaal gedrag
 • De invloed van psychiatrische en psychologische factoren
 • Waarom differentiëren van belang is en welke verschillende subtypes er zijn
 • Hoe kunt je navolging in de kring rond de suïcidant zo veel mogelijk voorkomen
 • Verliesverwerking na suïcide
 • De do's en don'ts  in de omgang met nabestaanden
 • Wat de meerwaarde van een ervaringsdeskundige is en hoe het samenwerkingsverband met de behandelaar in zijn werk gaat
 • Het belang van aan te sluiten bij gevoelens van wanhoop en hoe dit te doen
 • Hoe echt contact te kunnen maken met de patiënt
 • Het nut van risicotaxatie
 • Narratief interviewen, oud vs nieuw
 • Het vergroten van: vertrouwen, verbondenheid, veiligheid en vaardigheid
 • Welke gesprekstechnieken ingezet kunnen worden bij patiënten met (vermoedens van) suïcidaliteit
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
(Meerdaags) Congres
275
Uw investering voor online deelname via een livestream is €275,- (excl. btw en onderstaande kortingen*) inclusief digitale hand-outs en naslagwerk.

1 OP 5 GRATIS Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling en wordt de factuur naar één mailadres gestuurd, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus gratis. Neemt u hiervoor contact met ons op via info@medilex.nl.

STUDENTEN Medilex stelt vijf online plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar. Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€ 90,75 inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet in aanmerking voor de korting. Na inschrijving voor deelname aan ons congres ontvangen wij graag het inschrijfbewijs van uw opleidingsinstituut. Denkt u voor korting in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op via info@medilex.nl.
Tijd09:30 - 16:00
Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

 • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

 • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

 • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7