Opleidingen details RINO Zuid
Basistraining EMDR Volwassenen (ID nummer: 419836)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2810-5-2021 t/m 9-5-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Leren toepassen van EMDR bij posttraumatische stressstoornis en andere ‘aan trauma gerelateerde’ (angst) stoornissen.

Leren kennen van en training in het EMDR-basisprotocol zodanig dat de deelnemers na de eerste twee dagen aan de slag kunnen met EMDR bij een aanzienlijk deel van hun cliënten.

 

Beroepsgroep
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
54
ja
1456
28
toetsing en evaluatie
CRKBO
Erkende EMDR-trainingen zijn alleen toegankelijk voor GZ-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), NVO-orthopedagoog-generalisten, psychotherapeuten (BIG), psychiaters, gedragstherapeuten (lid VGCt) en degenen die in opleiding zijn tot een van deze registraties.
Ook geregistreerden als kinder- en jeugdpsycholoog specialist (NIP) komen in aanmerking.
Bestand  
Programma EMDR.pdf12-1-2021 14:108 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEMDR GZ21A/B/RB1/RM1/E2

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEMDR GZ20C/GZ20D/GZ20RB2/GZ20RM2

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEMDR GZ20A-20B-20RM1-20E

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200