Opleidingen details Radboudumc Health Academy
Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 (ID nummer: 419448)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 24 
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Simulatie training van een interprofessioneel team van zorgprofessionals of studenten geneeskunde en verpleegkunde samen biedt kansen om met, van en over elkaar te leren. Om dit leren op een goede manier te begeleiden vraagt van de simulatie instructeur aanvullende vaardigheden op het gebied van informatie overdracht, coaching en facilitering van het leerproces. In deze workshop zal onder begeleiding van ervaren simulatie instructeurs geoefend worden met onder andere het debriefen van interprofessionele teams.

 

Leerdoelen:

De deelnemer kan;

 • in een oefensituatie de introductie en debriefing van een interprofessioneel team begeleiden
 • benoemen welke aspecten IPL kunnen belemmeren (cultuurverschillen, vooroordelen)
 • het groepsproces systematisch observeren en hier leerpunten uit naar voren halen
 • de CRM principes gebruiken om de samenwerking goed in kaart te brengen
 • kansen herkennen die benut kunnen worden om van te leren en waar nodig interveniëren (bijvoorbeeld door het wijzigen van een scenario)
 • feedback geven op het groepsproces
 • reflectie binnen het team aanmoedigen: het team stimuleren kritisch te reflecteren op zichzelf en elkaar en op constructieve wijze feedback te geven gebaseerd op geobserveerd gedrag
 • de juiste vragen stellen om de interprofessionele samenwerking aan het licht te brengen
 • als een rolmodel fungeren voor gelijkwaardige samenwerking
 • beargumenteren op welk moment/in welke situatie het gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning in de debriefing van toegevoegde waarde is voor de samenwerking in het interprofessionele team of voor de individuele deelnemer.
 • bijdragen aan een veilig leerklimaat
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma accreditatie aanvraag.pdf8-1-2021 16:21124 KB
 
0
Wordt gefinancierd vanuit kwaliteitsgelden interprofessioneel leren.
Tijd13:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

De Radboudumc Health Academy verzorgt bij- en nascholing voor alle medische en zorgprofessionals binnen en buiten het Radboudumc.

Gerard van Swietenlaan 2 (route 51)
6525 GB
Nijmegen
Postbus 9101 (huispost 51)
6500 HB
NIJMEGEN
+31611346753