Opleidingen details Griefelinstituut
Basiscursus Griefelen (ID nummer: 417441)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd125-3-2021 t/m 4-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deelname aan de Basiscursus Griefelen, laat vaktherapeuten kennis maken met het Griefelprogramma en diens theoretische fundamenten.

Het doel is om na de cursus in staat te zijn, het programma ten uitvoer te brengen. De vaktherapeut werkt met het kind aan: 

(h)erkennen van de zintuigen

het leren (h)eren herkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)

de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties  (betekenisgeving)

leren om de gewaarwordingen tot te laten en te verdragen

leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven

het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande

actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen

Vaktherapeuten hebben te maken met kinderen (en ouders/verzorgers) met regulatieproblemen en een langduriger verhoogd spanningsniveau. Dit uit zich in probleemgedrag en allerlei klachten. Een belangrijke focus is het met behulp van co-regulatie kunnen gaan reguleren van stressreacties om zowel het gedrag, zodat klachten verminderen (curatief) en voorkomen kunnen worden (preventief). Dit betekent dat kind (en volwassene) afhankelijk zijn van de stressregulatie van een sensitief responsieve, zelf goed gereguleerde volwassene, die weet wat hij/zij wel moet doen wat niet en waarom. 

Het Griefelprogramma combineert elementen uit verschillende methoden (Somatic Experiencing – gedachtengoed van Bruce Perry - Beeldcommunicatie – Mindfulness Kabat Zinn) en zet deze om in verschillende concrete onderdelen, waardoor kinderen (en hn context) worden geholpen in het reguleren van hun stressreacties en ontstane patronen daarin.
Dit zijn:
- Ritme door alle onderdelen heen
- (rustige) Ademhaling + in het lichaam aanwezig in het hier en nu  + oriënteren
- Sensorische/ lichaamsgerichte spelletjes om energie in beweging en/of  tot expressie te brengen.
- Liedjes, verhalen, ontspanningsaanbod middels griefelen (liggen/zitten en tot rust komen mbv muziek)
- Samen opruimen
- Eindlied
- Verwerkingsplaat (voor buiten de Griefelmomenten)


Dit alles om de aandacht in het hier en nu op het lichaam en de lichaamssensaties te richten, om vervolgens (afgestemd op kind en context) spanning op te bouwen en de window of tolerance op te rekken. Dit binnen een arousalniveau waarin men gereguleerd kan blijven en veiligheid aanwezig. Daarbij is het ritme (herhaling + ontstaan van patronen), het gronden (stevig in lichaam zijn), en een rustige ademhaling als basisvaardigheden essentieel. In de spelletjes en het griefelen kan eworden geoefend en geëxperimenteerd met wat nodig is, om de vaardigheden te ontwikkelen.  De verwerkingsplaat dient voor het koppelen van de ervaringen in het programma en de situatie thuis, zodat op een creatieve wijze ouders het kind kunnen ondersteunen in zijn proces tot verwerking en verwoorden van lichaamssensatie.

Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen.
16
Nee
ER is een zelfstudie vooraf van een uur en voor het goed kunnen toepassen van de theoretische fundamenten (als men hiervan nog niet op de hoogte is) moeten een aantal basisboeken worden gelezen (Peter LEvine, Bruce Perry en Jon Kabat Zin).
545
Bestand  
Programma Basiscursus Griefelen 2020.pdf21-12-2020 10:4384 KB
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 16:30
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieBilthoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenER zijn meerdere data in 2021 waar we de accreditatie voor willen vragen.

Rembrandtkade 29
3583 TN
Utrecht
0617226567