Opleidingen details UGBS, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten (ID nummer: 415394)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 33410-9-2021 t/m 1-12-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Programma

Medisch specialisten hebben uitdagend werk, in een complexe en continu veranderende omgeving. Hierin staat het welzijn van de patiënt voorop, maar zijn tijd en middelen schaars. Recente ontwikkelingen en beleidsbeslissingen zoals ketensamenwerking, discussies over ‘price of life’ en steeds grotere groepen van medisch specialisten die goed moeten samenwerken, brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die niet alleen draaien om medische expertise, maar vooral ook eisen stellen aan de persoonlijke en verdere professionele ontwikkeling.

Om hierin te ondersteunen ontwikkelde UGBS in samenwerking met Aletta en Q3 de Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten. Na afronding van de leergang beschikken de deelnemers over

  • de kennis die nodig is om een vakgroep of maatschap goed te organiseren;
  • de vaardigheden om leiding te geven aan een groep van zorgprofessionals;
  • de vaardigheden om een sparringpartner van management en bestuur te zijn en mede de koers te bepalen;
  • de benodigde kennis om met de organisatie te anticiperen op de (toekomstige) ontwikkelingen in het Nederlandse gezondheidslandschap;
  • een strategie voor de eigen vakgroep of maatschap;
  • de vaardigheden om de organisatie voor te bereiden op een duurzame toekomst;
  • inzicht in de eigen leiderschapsstijl en ervaring met interventies in groepsprocessen en opleidingssituaties.

 

Werkvormen

Elk onderdeel is zo ingericht dat de spreker vanuit de theorie en meest recente inzichten de deelnemers kennis aanreikt afgewisseld met activerende werkvormen de deelnemers uitdaagt hun eigen ervaring en kennis te delen, de kennis te betrekken en toe te passen op de eigen situatie om zo gaandeweg een steeds scherper beeld te krijgen van de strategieën die de individuele medisch specialist heeft om succesvol leidinggevende te zijn. Om de interactie te garanderen wordt gestreefd naar 20 deelnemers.

 

De opbouw en inhoud van de programmaonderdelen zijn als volgt:

 

1-Positionering binnen zorgsystemen

Kennismaking, leervragen en leerdoelen door Oskar Roemeling

Zorgsystemen, stakeholders, gezondheidslandschap door Jochen Mierau

Financiering en organisatie van zorg, zorgverzekeraars, impact op zorgaanbod door Ruud van der Mark

Trends en toekomst, waaronder aandacht voor preventie, price of life, ethische vraagstukken, E-health, en waardegedreven zorg door Erik Buskens

 

2-Leidinggeven aan efficiënte en effectieve zorgteams

Leidinggeven tussen en binnen organisaties door Floor Rink

Cultuur-, organisatie- en gedragsverandering door Eveline Hage en Marjolein van Offenbeek

Sturen op kwaliteit (indicatoren voor en opleiden) door Oskar Roemeling

Innovatiemanagement door Albert Boonstra

 

3-Geneesplezier

HR Workforce door Frank ten Oever

Werksfeer en -plezier, veiligheid op de werkvloer door Myra van den Goor

Netwerkgeneeskunde door Huib Cense

Conflicthantering, conflict coaching door Wilma Feenstra

Positief psychologische interventies door Llewellyn van Zyl
 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma SLMS.20201115.pdf3-12-2020 11:4753 KB
4990
Tijd12:30 - 17:00
LocatieDe Schiphorst (NL) (Toon kaart)

De University of Groningen Business School (UGBS) is het onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen dat het post-academische onderwijs verzorgt.

Nettelbosje 2
9747 AE
Groningen
Postbus 800
9700 AV
Groningen
050 363 3459/ 9090