Opleidingen details Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen
WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) (ID nummer: 414780)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3124-3-2021 t/m 3-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Introductie:

De twee-daagse WOKK-cursus concentreert zich op het herkennen van en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De cursus is vooral bedoeld voor kinderartsen.
 

Leerdoelen:

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

Diagnose van ‘mogelijke kindermishandeling’ stellen, dan wel met zekerheid stellen dat er zeker geen sprake is van kindermishandeling.
Herkennen van signalen van lichamelijke kindermishandeling en verwaarlozing.
Voeren van een effectief gesprek met ouders van een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
Afnemen van een anamnese gericht op kindermishandeling en de differentiaal diagnose van kindermishandeling opstellen.
Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten.
Herkennen van seksueel misbruik en gedragsproblemen die erbij voor kunnen komen.
Beoordelen of advies van, of een melding aan, het AMK of andere instantie, geboden is.
Uitvoeren en beoordelen van lichamelijk onderzoek, bij verdenking lichamelijke kindermishandeling.
Inschatten van het gedrag van het kind in combinatie met het vermoeden van kindermishandeling en het verloop van het gesprek.
Voeren van een effectief gesprek met een kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.
Herkennen van psychische gevolgen van kindermishandeling.
Omgaan met juridische zaken.
Adequaat gebruik van beeldvormend onderzoek bij vraagstelling kindermishandeling.
Rekening houden met cultuurverschillen en pedagogisch handelen.
Omgaan met agressie.

 

De cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Kinderartsen is en 2-daagse cursus.
 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
cursistenprogramma WOKK 2018.pdf26-11-2020 11:56194 KB
900
het benodigde cursusboek dient de cursist zelf aan te schaffen
Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRiel (NL) (Toon kaart)

-

Alphenseweg 2H
5133 NE
Riel
0