Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module COVID-19, voeding en leefstijl (ID nummer: 414713)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing1214-1-2021 t/m 14-1-2023
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leerdoelen E-learning module COVID-19, voeding en leefstijl
Aandacht voor voeding en leefstijl kan een belangrijke rol spelen in de preventie, de behandeling en het herstel van COVID-19.
Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven hoe COVID-19 ontstaat, welke symptomen optreden en hoe het ziektebeeld zich ontwikkelt;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijlfactoren een verhoogd COVID-19 risico geven;
 • aan te geven wat de relatie is tussen de voedingsstatus en het COVID-19 risico;
 • aan te geven waarom bepaalde leefstijlgerelateerde ziekten een verhoogd risico op COVID-19 geven;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in de preventie van COVID-19;
 • aan te geven welke voedingsstoffen het immuunsysteem en in het bijzonder het SARS-CoV-2 virus beïnvloeden;
 • aan te geven wat er in het lichaam gebeurt bij ernstig zieke COVID-19 patiënten;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in de behandeling van COVID-19 bij patiënten met lichte verschijnselen;
 • aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in de behandeling van ernstig zieke COVID-19 patiënten;
 • aan te geven welke bijwerkingen kunnen optreden door behandeling op de intensive care (inactiviteit, beademing, medicatie);
 • aan te geven welke klachten COVID-19 patiënten ervaren bij hun herstel - aan te geven welke voedings-, leefstijl- en suppletie-adviezen zinvol zijn in het herstel van COVID-19;
 • aan te geven hoe de voedingstherapie geëvalueerd kan worden;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om de effectiviteit van COVID-19 vaccinatie te vergroten.

 

Inhoud E-learning module COVID-19, voeding en leefstijl

 1. Bestuderen van het e-book COVID-19, voeding en leefstijl.
 2. Maken van de Toets COVID-19. U kunt rustig de tijd nemen om de toets te maken. Er is geen tijdslimiet gebonden aan het maken van de toets.
 3. Invullen Zelfreflectieformulier COVID-19.
 4. Invullen Evaluatieformulier E-learning module COVID-19.
 5. Insturen van 'Toets COVID-19', 'Zelfreflectieformulier COVID-19' en 'Evaluatieformulier E-learning module COVID-19' naar het e-mailadres dat op de toets en formulieren staat vermeld.
 6. Heeft u alle genoemde formulieren ingestuurd en > 70% van de vragen van de 'Toets COVID-19' juist beantwoord, dan ontvangt u een nascholingscertificaat. Haalt u het niet in één keer, dan krijgt u een 2e kans (zie FAQ Inhoudelijke aspecten).
 7. Uitwisseling van ervaringen met medecursisten op het gebied van hypertensie kan plaatsvinden via het forumonderdeel COVID-19 op de internetsite van VoedingOnline.
 8. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier.
 NVD - Diëtisten
zie handleiding
 
Mw. M.A. Verheul-Koot
0
 
12
150
Toelichting op inschrijfgeld:
€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
Er kan ook worden gekozen voor jaarabonnement op VoedingOnline (€ 375/jaar voor 1e jaar en € 250/jaar voor het 2e en de daarop volgende jaren).
Met een volledig jaarabonnement VoedingOnline (e-books en e-learning) kunnen daarnaast ook de andere beschikbare E-learning modules van VoedingOnline worden gevolgd (zie www.voedingonline.nl).
Toelichting op studiebelastingsuren:
12 uur (zelfstudie 10 uur, toets 2 uur).
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593