Opleidingen details AMC Tropencentrum
GOLAMA 2021 (ID nummer: 414294)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Bedrijfsgeneeskunde2412-4-2021 t/m 11-4-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden voor de algemeen militair arts. Om effectief te kunnen opereren in een 2e of 3e wereldland waar basale gezondheidszorg niet (meer) of onvoldoende aanwezig is, zal kennis van basisgezondheidszorgsystemen nodig zijn om te weten hoe en wanneer met hulp van eigen middelen een adequaat systeem in functie kan worden gebracht of kan worden ingepast. Naast transculturele aspecten is in dit kader kennis van structuur en werkwijze van, alsmede mogelijkheid van samenwerking met IGO's en NGO's noodzakelijk. De cursus is gestart in 1996 en wordt verzorgd door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Afdeling Development, Policy & Practice, Area Education), het AMC en het DGOTC.
 


Opleidingsdoelstelling

 In eerste instantie is de opleidingsdoelstelling geformuleerd aan de hand van de taken van de algemeen militair arts in het kader van vredesoperaties in tweede en derde wereldlanden. Deze taken zijn als functies binnen het kader van uitzendingen als volgt geformuleerd:
- Het voorbereiden van de geneeskundige zorg voor de eenheid bij uitzending.
- Het beoordelen van de geneeskundige situatie ter plaatse direct na aankomst en het handelen naar bevinden.
- Het in bedrijf stellen en houden van het militair geneeskundig hulpverleningssysteem.
- Het beheren van het management informatiesysteem op het niveau van de hulppost.
- Het beheren van het geneeskundig informatiesysteem op het niveau van de hulppost.
- Het consulteren m.b.t. geneeskundige problemen.
- Het realiseren van de overdracht en sluiting van de geneeskundige eenheid.
- Het organiseren van repatriëring.
- Het verzorgen van de debriefing.
- Het organiseren van de geneeskundige nazorg van de eigen eenheid.
Deze taken zijn nader uitgewerkt tot subdoelstellingen. Vervolgens is een leerstofselectie gemaakt; onderwerpen die in BIUPAMA en HPGAMA aan de orde komen, zijn niet opnieuw opgenomen. Tot slot is een cursusindeling vastgesteld (zie programma van de cursus).

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
GOLAMA 51 programme.pdf23-11-2020 10:47241 KB
 
0
HoofdniveauSubniveau
M&GInfectieziekten
A&GArbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Tijd9:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

a

Meibergdreef 9 A01 - 330
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22700
1100 DE
Amsterdam
020 - 566 65 26