Opleidingen details KNMG, afd. SCEN

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

SCEN-artsen bijeenkomsten 2021 (ID nummer: 413113)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 22 

De SCEN-bijeenkomsten hebben als doel:
- Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de SCEN-consultaties
- Het verlenen en verwerven van onderlinge steun
- Het verder ontwikkelen c.q. professionaliseren van het ‘vak’ SCEN-arts door het verkennen van grenzen en het ontwikkelen van normen

Deze doelstellingen worden bereikt door de SCEN-artsen de gelegenheid te geven om hun ervaringen uit te wisselen, te reflecteren op eigen houding en gedrag als SCEN-arts en specifieke thema’s uit te werken. 
Daarmee vormen deze bijeenkomsten een belangrijke pijler in het kwaliteitsbeleid van SCEN.

De SCEN-arts bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van NHG (huisarts) supervisoren en andere deskundigen, zoals gedragswetenschappers en erkend kwaliteits consulenten (EKC). Er wordt van iedere bijeenkomst een verslag gemaakt.

De werkvormen die gebruikt worden zijn intervisie in kleine en/of plenaire groepen, het inbrengen van casuïstiek met betrekking tot consulteren en het indienen van consultatieverslagen. Soms worden experts uitgenodigd om thema’s uit te werken.

(Meerdaagse) Nascholing
0
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De KNMG is de Nederlandse artsenorganisatie. De afdeling SCEN ondersteunt het huidige SCEN netwerk in Nederland en bereidt de SCEN voorziening uit naar instellingen (ziekenhuizen en verpleeghuizen).

Mercatorlaan 1200
3528 BL
UTRECHT
Postbus 20051
3502 LB
UTRECHT
088 440 4228
Selecteer een bestand aub.