Opleidingen details Lerend Netwerk Kinesitherapeuten WZC (VVSG)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

PVF, BelRAI en klankschalen (ID nummer: 412896)
 (6) 

Beoordeling per persoon

 28-11-2020
 27-11-2020
Interessante vorming betreffende belrai en klankschalen. Goede toepassing voor in het wzc
 26-11-2020
zeer goed
 26-11-2020
Zeer goed
 26-11-2020
Goed. Vooral de onderdelen die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk vind ik heel interessant (bv. klankschalen en relaxatie). Andere onderdelen waren meer theoretisch en betreffende de toekomst, ook wel interessant maar soms wat minder evident om helemaal te volgen. Opnieuw bijgeleerd van collega's en goede tips gekregen.
 25-11-2020
Heel interessant, interactie met collega’s top, lesgeefster super... zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch1424-11-2020 t/m 31-12-2020
 1. Persoonvolgende financiering (PVF)
 2. BelRAI: powerpointpresentatie + bespreking
 3. Werkgroepen met kinesitherapeuten
 4. De CRDL en klankschalen: tijdsbesteding en communiceren met personen met dementie
 5. Interdisciplinaire overlegorganen
 6. Casusbespreking: vraag van collega
 7. Positieve beeldvorming in de media
 8. Navormingen

 

Persoons Volgende Financiering

SMART:

Specifiek: wat is Persoon Volgende Financiering

Meetbaar: afbouw van de subsidiepot, meer in handen van de ouderen zelf: budget van maximum 600 euro vanuit de VSB onder de vorm van

- het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en

- het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Acceptabel: op heden teveel gericht op organisatie van wzc en minder op wat bewoner zelf wenst

Realiseerbaar: Vlaamse Sociale Bescherming

Tijdsgebonden: in samenloop met de uitrol van de BelRAI volgens de planning van het nieuw woonzorgdecreet van februari 2019

BelRAI

Omschrijving:

 1. Inleiding: voorstelling van het onderwerp.
 2. Powerpoint (pilootproject collega)
 3. Intercollegiaal overleg met interactie tussen deelnemers en moderator.
 4. Algemene conclusies voor de praktijk en consensus. Afspraak volgende sessie (onderwerp, datum, …)

Waarvoor staat BelRAI?

Wat is de oorsprong, wat is de doelstelling?

Verband met de oprichting van de Zorgraden en PVF (Persoonsvolgende financiering)?

Conclusies en consensus

Leerdoelen:

 1. Kennis en inzicht verwerven in de BelRAI
 2. Vaardigheden ontwikkelen
 3. Evidence based te werk gaan (zie bespreking pilootproject collega)

SMART:

Specifiek: pilootproject BelRAI

Meetbaar: collega uit WZC brengt omtrent dit pilootproject een powerpointpresentatie

Acceptabel: met de invoering van PVF is het praktisch dat er bruggen gebouwd worden tussen alle zorgverleners en niet meer gefragmentariseerde te werk gaat.

Realiseerbaar: overheid is reeds met pilootprojecten bezig

Tijdsgebonden: eens de pilootprojecten uitgewerkt en afgerond zijn zal de effectieve uitrol van start gaan. Zie planning nieuw woonzorgdecreet van februari 2019.

 

Werkgroepen kinesitherapeuten:

 obv werkgroepen collega’s uit de verschillende wzc’s

 

Zinvolle tijdsbesteding bij personen met dementie

De CRDL

Klankschalen

SMART:

Specifiek: wat is de CRADLE en wat zijn klankschalen

Meetbaar: gebruik door collega van klankschalen binnen wzc

Acceptabel: zinvolle dagbesteding en communiceren met personen met dementie is vaak moeilijk

Realistisch: een persoon met dementie kan in de verschillende stadia van het dementieproces communiceren aan de hand van de CRDL

Tijdsgebonden: afhankelijk van wat de bewoner zelf wenst of hoe deze hierop reageert.

collega ivm pilootproject
7
0
 
Tijd8:30 - 16:00
Locatie
OpmerkingenDigitale sessie

Tijd8:30 - 16:00
Locatie
OpmerkingenDigitale sessie

 Lerend Netwerk Kinesitherapeuten WZC (VVSG)
 (24) 
Paviljoenstraat 9
1030
Brussel
Bischoffsheimlaan 1-8
1000
Brussel
02 211 55 60
Selecteer een bestand aub.