Opleidingen details ICZO vzw

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ICZO - Trainingsschema’s maken (ID nummer: 412895)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch2423-1-2021 t/m 31-12-2021

Trainingsschema’s maken: presteren op bestelling is een manier van redeneren . De toenemende vraag naar sport- en trainingsbegeleiding is onmiskenbaar, met een logisch groeiend contingent aan trainers. De basisopleiding van hen is zeer verscheiden en velen zijn op zoek naar hetzij een soort ‘spoedcursus' trainingsleer en inspanningsfysiologie, of – zoals in het geval van vb. heel wat kinesitherapeuten – naar een opfrissing. Revalidatie (‘return to sport’) en training (prestatiesport) zijn immers te zien op een continuüm, maar in de basisopleiding komt één en ander slechts beperkt aan bod.
Wat al helemaal nergens aangeleerd wordt, zijn concrete handvaten om een trainingsschema op te stellen: dat moet immers niet alleen doeltreffend of ‘effectief’ zijn, maar liefst ook efficiënt, d.i. een maximaal rendement met een minimaal risico op blessures of overtraining. Het is een mengeling van wetenschap en ervaring die hierbij komt kijken: schema’s maken is een evidence-based practice, maar is ook grotendeels gestoeld op practice-based evidence, je leert het niet alleen ‘uit de boekjes’.
Na deze zeer praktisch gerichte, maar uiteraard wetenschappelijk gefundeerde workshop ga je naar huis met heel wat tips & tricks om met zelfvertrouwen een trainingsschema op te stellen voor sportbeoefenaars van alle niveau’s ! Er is immers niks magisch aan pieken of presteren. Success does not happen by chance, it happens by choice !

DOELSTELLINGEN:

  • op het einde van de dag in staat zijn om (1) een doeltreffend (effectief), (2) efficiënt (maximum rendement), (3) realistisch (rekening houdende met de beschikbare tijd, andere verantwoordelijkheden en prioriteiten), en (4) evidence-based (know your why) trainingsschema kunnen opstellen voor een individuele sporter, zodat hij/zij het maximum uit zijn/haar mogelijkheden kan halen op het gewenste moment (‘pieken’);
  •  vertrouwd geraken met een systematische (gestructureerde) manier van werken, zodat het schema niet alleen kan afgestemd worden op (1) de beschikbare tijd, (2) de beginsituatie en (3) de doelstelling van de sporter, maar dat ook in het schema verschillende fysieke eigenschappen (kracht, snelheid, uithouding) op elkaar kunnen afgestemd worden.
Pardaens Karel

Doctor in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie, specialisatie Inspanningsfysiologie
18
650
 
 
Tijd08:30 - 16:30
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

ICZO heeft een ruim aanbod aan trainingen en cursussen, voor diverse (para)medische en medisch opgeleide doelgroepen.

* ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici en paramedici die zich verder wensen te specialiseren en bij te scholen binnen hun eigen beroep.
* ICZO biedt permanente vorming, nascholingen, cursussen aan, zoals taping, Pilates, manuele therapie, stabilisatieoefeningen, zachte haken technieken, ..
* ICZO zorgt voor een "breed-spectrum" aanbod en staat open voor alle initiatieven

Mandenmakersstraat 15
9700
Oudenaarde
055 456120
Selecteer een bestand aub.