Opleidingen details Monique Samsen ACT

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ACT4kids 4-daagse training "Ik ben hier" (ID nummer: 412421)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2829-4-2021 t/m 28-4-2024

ACT4kids 'Ik ben hier' is een 4 daagse opleiding Acceptance & Commitment Therapy (ACT) met nadruk op de begeleiding van kinderen en jongeren. 

In de training krijg je een korte introductie van de theoretische achtergrond van ACT en doe je vooral veel praktische ervaring op met het toepassen van ACT bij kinderen en jongeren middels ACT4kids en het protocol 'Ik ben hier'. De training is geschikt voor de therapeut die kennis wil maken met ACT en wil leren hoe dit toe te passen bij kinderen en jongeren. De training is ook geschikt als specialisatie na het volgen van een basistraining ACT. 

Het ACT4kids model is toepasbaar voor iedereen die kinderen en/jongeren begeleidt. Het geeft structuur aan je begeleiding en maakt belangrijke processen binnen ACT ook voor kinderen begrijpelijk, omdat het is aangepast aan de neurologische en psychologische ontwikkeling van kinderen . Door gebruik te maken van spel en metaforen sluit het tevens beter aan bij hun belevingswereld. Het model zelf is een praktische vertaling van de ACT hexaflex en helpt in de toepassing van de psychologische processen in het dagelijks leven. Wanneer je de metaforen vervangt voor andere, is het model toe te passen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

ACT is Engels voor ‘doen’. In de opleiding draait alles om ervarend en spelend leren. Wanneer je actief deelneemt aan de opleiding door het doen van opdrachten tussen de opleidingsdagen, door uit te wisselen wat je eerste ervaringen zijn in het uitvoeren van het geleerde en door samen te oefenen, leer je vaak het meest. Ik zorg voor inzicht gevende, grappige of spannende opdrachten en als je er zelf één weet: deel!

Na afloop heeft de therapeut:

 • Basiskennis van ACT waaronder de 6 kernprocessen die gezamenlijk bijdragen aan psychologische flexibiliteit (acceptatie, defusie, mindfulness, zelf-als-context, waarden en toegewijde actie) en hoe deze samenwerken
 • Kennis van het ACT4kidsmodel en hoe de structuur daarvan door te  voeren naar psychologische begeleiding.
 • Praktische ervaring met het toepassen van ervaringsgerichte oefeningen en gesprekstechnieken die leiden tot het vergroten danwel versterken van vaardigheden die een rol spelen bij de ACT kernprocessen
 • Ervaring met het toepassen van het groepsprotocol ‘ik ben hier’
 • Persoonlijk ervaring in het herkennen van de 6 kernprocessen en bijbehorende ACT4kidsvaardigheden bij zichzelf en heeft ervaringsgerichte oefeningen op zichzelf toegepast.

Algemeen leerdoel:

Het in beginsel kunnen toepassen van Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren gebruikmakend van de methodiek ACT4kids in zowel individuele als groepsgerichte begeleiding.

Subdoelen theorie:

 • Basiskennis en -toepassing van de theoretische achtergrond van Acceptance and Commitment Therapy (zes kernprocessen, psychologische flexibiliteit als doel, Relational Frame Theory, Creatieve Hulpeloosheid)
 • Verschillen en overeenkomsten kennen in de toepassing van ACT bij en de toepassing van ACT bij kinderen en jongeren, rekening houdende met de psychologische neurologische ontwikkeling.

Subdoelen diagnostiek:

 • Functionele analyse kunnen maken van gedrag van kinderen en jongeren en de rol van context hierin mee kunnen nemen.
 • Kunnen opstellen van casusconceptualisatie aan de hand van ACT4kids model.

Subdoelen behandeling:

 • Kunnen opstellen van een begeleidingsplan.
 • Verschillende ervaringsgerichte oefeningen kennen en kunnen uitvoeren.
 • Therapeutische grondhouding kennen en voldoende kunnen uitdragen.
 • Kennen en kunnen uitvoeren van protocol 'Ik ben hier' voor groepen met handvatten voor het individueel toepassen ervan.
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
14
8
ja
799,00
28
toetsing en evaluatie
De 4-daagse training ‘Ik ben hier’ op basis van ACT4kids is op hbo+/WO+ niveau.

Om deze reden zijn de vooropleidingseisen dat je een erkend diploma hebt op minimaal hbo/WO niveau van een op therapie/coaching gerichte studie en liefst ook enige ervaring in bv. gesprekstechnieken en opstellen dan wel uitvoeren van behandelplannen.

In de ‘Ik ben hier’ training maak je kort kennis met de basisbeginselen van Acceptance & Commitment Therapy en de toepassing ervan bij kinderen en jongeren. Een basis- of vooropleiding rond ACT is dus niet nodig. Wel kan de training meer verdieping en handvatten bieden in de begeleiding van kinderen en jongeren bovenop een basisopleiding ACT.
Bestand 
draaiboek.pdf345 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company trainingn Zij aan Zij (besloten)

psycholoog, opleider

Willemsplein 2
6811KA
Arnhem
Koningstraat 70-1
6811DJ
Arnhem
0615521625
Selecteer een bestand aub.