Opleidingen details Vereniging Arts en Leefstijl

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2 (ID nummer: 412378)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3326-11-2020 t/m 25-11-2021

Medicatie afbouwen, demedicaliseren of ontpillen. Opeens zoemt het rond. Patiënten vertellen op social media en televisie hoe ze ‘eerst negen pillen namen, en nu nog maar één per dag’, hoeveel energieker zij zich voelen en hoe hun kwaliteit van leven is toegenomen sinds ze minder slikken, spuiten en smeren. 

Een paar jaar geleden spraken huisartsen, medisch specialisten en paramedici er nauwelijks over. Nu kijken steeds meer zorgprofessionals naar hun voorschrijfgedrag en vragen ze zich af of het ook anders kan. Ze zoeken naar informatie en delen praktijkervaringen tijdens intervisie, op congressen en in publicaties. Onderzoekers versterken verder het geluid van patiënten en zorgprofessionals. Een groeiende stroom wetenschappelijke literatuur toont aan dat het kan: minder medicatie en meer gezondheid door voeding, beweging, ontspanning en slaap gericht in te zetten. Binnen de reguliere geneeskunde maakt leefstijl als medicijn opgang.

In opdracht van ZonMW bundelden in 2017 onderzoekers van Wageningen University & Research en de Universiteit van Groningen actuele kennis over de rol van voeding in de behandeling van chronische ziekten. Zij concludeerden: ‘voedingsmaatregelen kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van chronische ziekten en kunnen in belangrijke mate bijdragen aan gezondheidswinst. De grootste gezondheidswinst is haalbaar bij de behandeling van cardio-metabole ziekten (zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierziekte). Gezonde voeding heeft niet alleen een positief effect op de chronische ziekte, maar ook op de algehele gezondheid. Voeding biedt daarmee een uniek voordeel boven farmacotherapie.’ 

De uitkomst van deze kennissynthese is koren op de molen van Vereniging Arts en Leefstijl. Wij zetten ons in voor volledige implementatie van leefstijl als medicijn in de gezondheidszorg. Wat ons betreft maken patiënten en hun artsen samen bewuste en wetenschappelijk onderbouwde keuzes in leefstijl, medicatie en andere behandelingen en worden geneesmiddelen zo min mogelijk en zoveel als nodig voorgeschreven.

Vereniging Arts en Leefstijl krijgt veel vragen over de afbouw van medicatie. Een belangrijke vraag is hoe medicatie-afbouw eruit kan zien in de praktijk. Wie doet wat, bij wie, waar en wanneer, hoe en waarom? Net als het opbouwen van medicatie, verschilt dit uiteraard per aandoening en zijn er verschillen tussen patiënten. De aard en de ernst van de ziekte en de symptomen spelen hierbij een rol evenals de karakteristieken van de persoon die het aangaat en zijn of haar persoonlijke situatie. 

Om dit te concretiseren hebben een aantal experts een handleiding geschreven, welke in september 2018 is gepubliceerd. De auteurs van de handleiding stellen dat het document niet zonder scholing kan worden toegepast. Vereniging Arts en Leefstijl organiseert daarom de nascholing Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2, in het bijzonder gericht op de bovengenoemde handleiding. Actuele informatie over de handleiding staat op onze website www.artsenleefstijl.nl.    

Leerdoelen 

De deelnemer:
- Weet wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt, welke in- en exclusiecriteria belangrijk zijn en welke voorwaarden essentieel zijn voor de start van deze interventie bij de T2DM patiënt;
- Kent het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DMT2;
- Weet hoe dit praktisch toegepast dient te worden in de spreekkamer;
- Past direct bovenstaande kennis toe met behulp van patiënten casussen (workshop) zodat de opgedane kennis direct en adequaat in de praktijk toegepast kan worden.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma Deel 1 2.docx22 KB
35
€35,- voor leden van vereniging Arts en Leefstijl, €50,- voor niet-leden
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline webinar
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2 - Deel 1 126-11-202020:00 - 21:30
Demedicalisatie bij diabetes mellitus type 2 - Deel 2 203-12-202020:00 - 21:30

De Vereniging voor Arts en Leefstijl is opgericht voor artsen en zorgprofessionals. Ze richt zich erop om het bewustzijn over de effecten van voeding en leefstijl te vergroten, kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl te verbeteren, en wetenschapplijke inzichten daaromtrent te delen. Ze wil artsen en zorgprofessionals ondersteunen om de brug te slaan tussen kennis en de daadwerkelijke toepassing ervan in de praktijk.

De Vereniging Arts en Leefstijl vestigt de aandacht op voedings- en leefstijlinterventies (zowel preventief als curatief), om zo de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren, en om de medicalisering en kosten in de zorg drastisch te verminderen.

Vereniging Arts en Leefstijl Jaarbeurs Innovation Mile Beatrixgebouw - 6e verdieping Jaarbeursplein 6
3521 AL
Utrecht
0612605933
Selecteer een bestand aub.