Opleidingen details EKWIP

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Zuigelingenasymmetrie Workshop 3: A Specialist Course (ID nummer: 412356)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch1417-4-2021 t/m 31-12-2021

Lesdoelen

De cursist:

1. Is in staat de meest actuele, evidence based theorie (peer-reviewed literatuur) m.b.t. zuigelingenasymmetrie,  schedelvervorming en gelaatsasymmetrie te vertalen naar de dagelijkse praktijk, m.b.t. voor kinderfysiotherapie relevante (differentiaal) diagnostiek, behandeling en preventie.

2. Is in staat bij complexere casuïstiek onderzoek onderbouwd klinisch redenerend, uit te voeren en de resultaten te interpreteren.

3. Is in staat de nieuwe onderzoek en behandelvaardigheden te plaatsen binnen het diagnostisch proces en te vertalen naar preventie en/of behandeldoelen.

Inhoud

Kennis nemen van de actuele visie m.b.t. de (differentiaal) diagnostiek en behandeling van kinderen met zuigelingenasymmetrie, schedelvervorming en gelaatsasymmetrie.

Hierdoor ontstaat groter inzicht in deze actuele en zeer frequent voorkomende problematiek, welke zal leiden tot een hogere kwaliteit van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek, behandeling en preventie, oa. gecombineerd met de multidisciplinaire samenwerking met jeugdgezondheidszorg en kinderartsen. Deze workshop is gericht op kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten en pediatrisch kinesisten.

De lesvormen zijn afwisselend hoor- en praktijkcolleges, maar bovenal interactief, vernieuwend en attractief. De docenten hebben uitgebreide expertise en ruime ervaring met zuigelingenasymmetrie als praktiserend kinderfysiotherapeut, als docent en als onderzoeker.

De keuze van de onderwerpen is gebaseerd op de meest voorkomende aandoeningen, en op recente publicaties, oa. over: Congenitale Musculaire Torticollis (de recent gepubliceerde Amerikaanse richtlijn, inhoud van de kinderfysiotherapie op vroege en latere leeftijd, wanneer operatie-indicatie, etc., Gelaatsasymmetrie gerelateerd aan zuigelingenasymmetrie; vroeg herkennen van signalen, Latere gevolgen van zuigelingenasymmetrie en hoe daarmee om te gaan, Differentiaal diagnostiek bij asymmetrie, craniosynostosis, Grisel, zeldzame aandoeningen, Nieuwe behandelvormen bij asymmetrische ontwikkeling: oa. stretching, medical tape, halsorthoses en ondersteuningsmateriaal, Preventie van asymmetrie; de grotere rol van kinderfysiotherapeuten in de ketenzorg bij voorkeurshouding en schedelvervorming, Helmtherapie, HEADS studie.

Cursisten krijgen gedetailleerd inzicht in hun competenties en behandelmogelijkheden in de betreffende context. Cursisten leren welke kleine signalen, grotere, irreversibele afwijkingen kunnen voorspellen. Zij weten daarna wanneer, en aan de hand van welke indicatoren, welke additionele hulp nodig is. Uitbreiding van kennis en vaardigheden over (zuigelingen)asymmetrie, schedel- en gelaatsvervorming, op vroege en latere leeftijd, wordt gerelateerd aan het toepasbaar maken voor de kinderfysiotherapeutische praktijk.

Eigen casuïstische vragen van cursisten, aan de hand van ingebrachte film- en/of fotobeelden met beschrijvingen worden tijdens verschillende sessies besproken. De analyse wordt eerst laagdrempelig in kleine groepen met elkaar gedeeld en eventueel later plenair, waardoor deze exemplarisch kunnen zijn voor de hele groep cursisten. Docent-experts begeleiden het klinisch redeneren.

Nieuwe behandelvormen en strategieën worden aangereikt en geoefend tijdens de workshop, en zijn meteen toepasbaar bij diverse patiëntengroepen, op verschillende leeftijden.

Voorbereidingsopdrachten (verkorte versie)

1.    Casuïstiek voorbereiden en meenemen naar de workshop

2.    Literatuur lezen:

Kaplan, SL, Coulter C, Fetters, L. Physical Therapy Management of Congenital Muscular Torticollis: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline. Pediatr Phys Ther, 2013;25:348–394.

Dr. Leo van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut, onderzoeker, docent kinderfysiotherapie
Drs. Marjolein van Velsen, kinderfysiotherapeut, pedagoog, docent kinderfysiotherapie
7
270
Tijd9:00 - 17:30
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUden (Noord-Brabant, Nederland)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUden (Noord-Brabant, Nederland)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUden (Noord-Brabant, Nederland)

Cursusorganisatie voor kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten

Vanaf 2006 organiseren wij regelmatig Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 ; Plagiocephalometrie voor kinderfysiotherapeuten (i.o.), (pediatrisch) kinesitherapeuten (i.o.), kinderoefentherapeuten (i.o.). Ruim 1700 cursisten hebben deze workshop gevolgd en gebruiken Plagiocephalometrie (PCM) nu in hun dagelijkse praktijk.

Het vervolg hierop is Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie en organiseren wij vanaf 2011. Deze is nu ook al door ruim 700 cursisten gevolgd.

Beide Workshops Zuigelingenasymmetrie zijn gebaseerd op de resultaten van promotiestudies, aangevuld met voortschrijdend inzicht aan de hand van recente wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews), literatuurstudies, protocollen en richtlijnontwikkeling. Workshop II is een verdieping op Workshop I en geeft uitgebreidere informatie over (differentiaal) diagnostiek, meetinstrumenten en interventies bij zuigelingenasymmetrie. Zowel Workshop 1 als 2 zijn zeer praktische scholingen, steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen, met veel afwisseling in hoorcolleges, interactieve colleges en praktijk. We bespreken alle aspecten van zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische praktijk, de samenwerking met andere disciplines en de inbedding in de ketenzorg. 

Lavasveld 38
5467KR
Veghel
0413-353919
Selecteer een bestand aub.