Opleidingen details EKWIP

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Zuigelingenasymmetrie 1; Plagiocephalometrie (ID nummer: 412353)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch1430-1-2021 t/m 31-12-2021

Lesdoelen 

De cursist:

Is in staat de meest actuele, evidence based theorie (peer-reviewed literatuur) te vertalen naar de dagelijkse praktijk, m.b.t. (differentiaal) diagnostiek, behandeling en preventie.
Is in staat plagiocephalometrie (PCM) zelfstandig uit te voeren en de resultaten te interpreteren.
Is in staat de PCM onderzoeksbevindingen te plaatsen binnen het diagnostisch proces en te vertalen naar preventie en/of behandeldoelen.

Is in staat de aangereikte en geïnstrueerde onderzoeks- en behandelingsvaardigheden toe te passen in de kinderfysiotherapeutische praktijk
Is in staat de kennis en vaardigheden uit deze workshop te implementeren binnen de ketenzorg.

Inhoud

Kennis nemen van de actuele visie m.b.t. de (differentiaal) diagnostiek en behandeling van kinderen met zuigelingenasymmetrie. Hierdoor ontstaat  groter inzicht in deze actuele en zeer frequent voorkomende problematiek, welke zal leiden tot een hogere kwaliteit van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek, behandeling en preventie, oa. gecombineerd met de multidisciplinaire samenwerking met jeugdgezondheidszorg en kinderartsen. Deze workshop is gericht op kinderfysio- en kinderoefentherapeuten, kinesisten. Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie en brachycephalie in maat en getal worden vastgelegd en gebruikt worden voor discriminatief en longitudinaal onderzoek.

In 2002 is door dr. Leo van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut te Veghel, een wetenschappelijke studie gestart, getiteld “Asymmetrie op de zuigelingenleeftijd; de invloed van conservatieve behandeling, kinderfysiotherapie, op het beloop van deformatieve plagiocephalie en motorische ontwikkeling”. In een prospectieve effectstudie in Ziekenhuis Bernhoven te Veghel werden 400 gezonde kinderen vanaf de geboorte, gedurende 2 jaar, nauwkeurig gevolgd aan de hand van diverse metingen, waaronder de scheefheid van het hoofd en de motorische ontwikkeling. Sommige kinderen kregen kinderfysiotherapie. De beïnvloedende factoren en de effecten van kinderfysiotherapie ten aanzien van de zuigelingenasymmetrie, waaronder voorkeurshouding, schedelafplatting en asymmetrische motoriek werden geobjectiveerd. Kinderfysiotherapie bleek een significante en klinisch relevante vermindering van deformatieve plagiocephalie te bewerkstelligen op de leeftijden 6 en 12 maanden! Dr. Leo van Vlimmeren promoveerde op 24 april 2007 op de studie “Asymmetry in Infancy” aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens deze Workshop Zuigelingenasymmetrie en Plagiocephalometrie wordt PCM geïnstrueerd,  worden praktische vaardigheden getraind en worden interpretaties van de PCM meetresultaten besproken. Instrumentarium wordt tijdens de workshop verstrekt en is inbegrepen in de workshopprijs. Deelnemers aan de workshop kunnen PCM daarmee meteen zelf toepassen in hun eigen praktijk. Tevens wordt d.m.v. centraal en interactief onderwijs uitgebreid ingegaan op de meest recente, evidence based, klinisch relevante informatie ten aanzien van diagnostiek en interventie bij  zuigelingenasymmetrie. Speciale aandacht wordt gegeven aan differentiaal diagnostiek, waaronder de diverse craniosynostosis vormen (klinische presentatie en beeldvorming). Voorbeelden voor implementatie in een multidisciplinaire setting worden gegeven. Plagiocephalometrie is niet alleen in research, maar nu reeds ook in de dagelijkse praktijk van grote waarde gebleken als discriminatieve en longitudinale meetmethode voor schedelvorm bepaling.

De Workshop Zuigelingenasymmetrie is gebaseerd op de resultaten van promotiestudies, aangevuld met voortschrijdend inzicht aan de hand van recente wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews), literatuurstudies en protocollen.

dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut, onderzoeker, docent kinderfysiotherapie
drs. M. van Velsen, kinderfysiotherapeut, pedagoog, docent kinderfysiotherapie
7
270
Tijd9:00 - 17:30
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUden (Noord-Brabant, Nederland)

Tijd9:00 - 17:30
LocatieUden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenUden (Noord-Brabant, Nederland)

Cursusorganisatie voor kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten

Vanaf 2006 organiseren wij regelmatig Workshop Zuigelingenasymmetrie 1 ; Plagiocephalometrie voor kinderfysiotherapeuten (i.o.), (pediatrisch) kinesitherapeuten (i.o.), kinderoefentherapeuten (i.o.). Ruim 1700 cursisten hebben deze workshop gevolgd en gebruiken Plagiocephalometrie (PCM) nu in hun dagelijkse praktijk.

Het vervolg hierop is Workshop Zuigelingenasymmetrie 2; Diagnostiek en Interventie en organiseren wij vanaf 2011. Deze is nu ook al door ruim 700 cursisten gevolgd.

Beide Workshops Zuigelingenasymmetrie zijn gebaseerd op de resultaten van promotiestudies, aangevuld met voortschrijdend inzicht aan de hand van recente wetenschappelijke studies (klinisch onderzoek, systematische reviews), literatuurstudies, protocollen en richtlijnontwikkeling. Workshop II is een verdieping op Workshop I en geeft uitgebreidere informatie over (differentiaal) diagnostiek, meetinstrumenten en interventies bij zuigelingenasymmetrie. Zowel Workshop 1 als 2 zijn zeer praktische scholingen, steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen, met veel afwisseling in hoorcolleges, interactieve colleges en praktijk. We bespreken alle aspecten van zuigelingenasymmetrie en de implicaties daarvan voor de kinderfysiotherapeutische praktijk, de samenwerking met andere disciplines en de inbedding in de ketenzorg. 

Lavasveld 38
5467KR
Veghel
0413-353919
Selecteer een bestand aub.