Opleidingen details MEI zakelijkebijeenkomsten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dokters & telemonitoring (ID nummer: 411952)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2215-12-2020 t/m 14-12-2021

Dokters & telemonitoring

De webinar première en de live nabespreking (vanwege COVID-19 deze digitale vorm in plaats van in de zaal) gaat over de vragen: Hoe krijgt u dokters mee om de inzet van efficiënte telemonitoring te versnellen, zorgprocessen te veranderen én de formatie per vakgroep te bepalen? Deze vragen worden belicht vanuit verschillende perspectieven zoals Raad van bestuur ziekenhuis, medisch specialist, verzekeraar en LOGEX gespecialiseerd in data analyse van medisch specialistische zorg.

Inhoudelijke bijdragen van
Sandra Timmermans, Raad van Bestuur, Antonius Zorggroep
Wilfred Heesen, cadioloog en programmamanager digitale zorg Viecuri
Gé Keizers, zorginkoper MSZ CZ
Rolf Bremmer, principal LOGEX
En als gespreksleider Anja van Balen, sector banker zorg ABN AMRO

Leerdoelen na de webinar première en de live nabespreking hebben de deelnemers:

  • Inzicht in en kennis van hoe efficiënte telemonitoring versnelt ingezet kan worden en wat dat dan betekent voor contractering met verzekeraars en afspraken met de dokters over formatie.
  • Inzicht en kennis van hoe men dokters meekrijgt in het veranderen van zorgprocessen zodat telemonitoring niet extra is maar in plaats van én de uitdagingen die daarbij spelen.
  • Kennis van het inkoopbeleid MSZ CZ en co-creatie bij de vormgeving van digitale transformatie van CZ.
  • Inzicht in en kennis van gelijkgerichtheid in afspraken over e-health en telemonitoring op alle niveaus (zorgverzekeraar, ziekenhuis en medisch specialist), wat dit betekent voor de begroting, capaciteitsplanning en verdeelafspraken en voor de sturing op formatie bij het nieuwe (gedeeltelijk) digitale zorgproces.

Vanwege COVID-19 is het programma digitaal bestaande uit een webinar en live nabespreking. Het webinar is kort van te voren opgenomen. Tijdens het webinar kunnen deelnemers vragen stellen via de chat en reageren op de polls (Deze MC-vragen zijn als tekstblok zichtbaar en hierop dient de deelnemer een antwoord aan te klikken) waarvan er 1 per presentatie wordt gehouden. Tijdens de live nabespreking in Microsoft Teams Vergadering waar alle sprekers en deelnemers aan deelnemen legt de gespreksleider de vragen van de deelnemers en de uitslagen van polls voor aan de sprekers en zal deelnemers uitnodigen hun vraag toe te lichten en daaruit voort komende interactie leiden. Ook tijdens de live nabespreking kunnen deelnemers door digitaal hun hand op te steken de gespreksleider om het woord vragen of via de chat hun vraag stellen. Direct na de live nabespreking ontvangen alle deelnemers een evaluatieformulier en de medisch specialisten die voor accreditatie in aanmelding willen komen een toets (5 -10 vragen). Medisch specialisten worden bij de start van het webinar gevraagd in de chat hun presentie te melden en zich aan het eind af te melden. Het webinar wordt niet on demand aangeboden.

(Meerdaags) Congres
127
Elke deelnemer die linkedin contact wordt van Eritia van der Mei ontvangt 25 % korting op de deelnamekosten.
Tijd14:30 - 16:15
Locatie
OpmerkingenDe scholing is online

Organisator van studiedagen die zowel voor bestuurders, financieel managers al voor medisch specialisten zijn bestemd
Cannenburg
1081 HA
Amsterdam
06-14512448
Selecteer een bestand aub.