Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) (ID nummer: 411920)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Hoe zet je cognitieve gedragstherapie succesvol in bij de behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking?
De doelgroep is in vele opzichten kwetsbaar; naast beperkingen in het intellectueel functioneren komen ook gedragsstoornissen en psychiatrische stoornissen regelmatig voor. In de therapeutische behandeling is het relevant om in te gaan op de specifieke factoren zoals het herkennen en benoemen van emoties, expressieve en receptieve taalvaardigheden, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen onderscheiden van emoties, cognities, gebeurtenissen en gedachten.

Aan het einde van de cursus heb je geleerd hoe je het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Je bereikt dit door het verwerken van de theoretische kennis, het interactief bespreken van leerstof en door te oefenen in de praktijk. Vaardigheden train je in rollenspellen. Het therapeutisch proces, de therapeutisch relatie en de gesprekstechnieken krijgen uitgebreide aandacht. Je krijgt meer zicht op cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
18
18
ja
1545
50
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
• Cursisten hebben eerder een basiscursus CGT gevolgd.
• Iedere bijeenkomst zijn er een of meerdere praktijkopdrachten: deze worden door de cursisten schriftelijk voorbereid en besproken aan het begin van iedere bijeenkomst -bespreking huiswerk.
• De cursist heeft voorafgaand aan de eerste dag een casus ingeleverd met een korte beschrijving, HT-FA-BA.
• Van de 4e tot en met de 8ste bijeenkomst zijn er meerdere referaten door cursisten -deze worden door cursist en docent voorbereid.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.