Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding tot psychotraumahulpverlener (ID nummer: 411843)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker - contacturen3019-1-2021 t/m 18-1-2024

De opleiding tot psychotraumahulpverlener sluit aan bij de richtlijnen voor effectieve traumahulpverlening en is bedoeld voor hbo-opgeleide hulpverleners die veel te maken hebben met cliënten met (complexe) traumaproblematiek. De opleiding is gericht op het (leren) bieden van herstelondersteunende zorg, die aansluit bij de verschillende fasen van trauma. Ook wordt vanuit deze benadering stil gestaan bij cliënten die niet in staat zijn hun trauma te verwerken. Het weer oppakken van het leven - met verwerkt of onverwerkt trauma - staat centraal.

Doel
U leert traumagerichte hulpverlening uit te voeren die ondersteunend is aan de drie fasen van traumabehandeling en op een wijze die herstelondersteunend is voor de cliënt en zijn netwerk.

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
16
ja
1325
30
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Gedragstherapeutisch werkers, SPV'ers, POH-GGZ, maatschappelijk werkers, toegepast psychologen en hulpverleners in andere hbo-disciplines of met vergelijkbaar niveau. Daarnaast zijn ook basispsychologen welkom.
Bestand 
TH21A - info.pdf78 KB
Hoofdniveau
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.