Opleidingen details KNMG Districten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona (ID nummer: 411726)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3225-11-2020 t/m 24-11-2021

Naar aanleiding van ervaringen tijdens de Covid-19 crisis, formuleren samenwerkende huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderenzorg en GGD artsen concrete en structurele aanbevelingen op het gebied van medische hulp en samenwerking. Zo wordt regionaal een constructieve bijdrage geleverd aan het behouden en tegelijk optimaliseren en innoveren van de medische zorg tijdens én na de huidige crisis. Waarbij de zorg voor Covid-19 patiënten wordt beschouwd als een normaal onderdeel van de 1e en 2e lijns-zorg. En de noodzakelijke reguliere zorg zeker voor kwetsbare personen niet opnieuw in de verdrukking komt, met behoud van passende maatregelen om veilige zorg te kunnen bieden.

 

Tijdens de werkconferentie leren artsen van elkaar en worden zij aangezet om te reflecteren op hun huidige werkwijze. Opbrengsten van de eerste werkconferenties worden weer benut als input voor de latere werkconferenties.
 

Hoofdthema’s

Er zijn drie hoofdthema’s; inhoud van werken, de organisatie op praktijkniveau en de regionale samenwerking en organisatie. Hieronder uitgewerkt met een korte toelichtende inleiding met voorbeelden waar bij deze thema’s concreet naar gevraagd kan worden.

 

1: Inhoud van werken, professionele nabijheid

De lockdown dwong iedereen tot een kritische kijk op zijn werkzaamheden: zijn fysieke controles nodig of kan het via telefoon, is beeldbellen een optie? Hoe zit het dan met de belangrijke professionele nabijheid? Wat heb ik nodig om mijn werk kwaliteit te laten behouden? Wat vind ik zelf van de morele dilemma’s om patiënten zonder een naaste te zien op de poli, vind ik dat ik voldoe aan mijn eigen standaard? Bij wie en wanneer heeft zorg op afstand positieve effecten en wat voor afspraken horen hierbij?

 

2: Organisatie van de dagelijkse praktijk

Welke verandering maken we voor meer efficiënte, passende en doelmatige zorg in de toekomst? Een vanzelfsprekende manier van werken is onder externe druk veranderd. Dit is deels ook een gewenste verandering. Maar wat gaan we duurzaam integreren en waar moeten we kritisch op blijven? Het anders organiseren van de werkdag verrijkt met digitale hulpmiddelen en het overslaan van mogelijk weinig bijdragende controlebezoeken lijken makkelijk behouden te kunnen blijven. Maar wat zijn de keerzijden? Is zorg op afstand ook afstandelijke zorg? Kan ik erop vertrouwen dat patiënten of collega’s op tijd aan de bel trekken als ik minder zelf controleer? Wat durven we los te laten?

 

3: Samenwerken, coördinatie en regie in de regio.

Samenwerken was het devies, met name toen het echt spannend werd hebben de zorgorganisaties in 0e, 1e, 2e en 3e lijn elkaar snel gevonden en effectief samengewerkt. Niet alleen rond COVID zorg werd samengewerkt, er werden ook afspraken gemaakt over het continueren van noodzakelijke andere zorg en hoe deze zorg zou worden overgenomen bij uitval. Kennis over elkaars kunde en organisatie is noodzakelijk voor samenwerken in vertrouwen, is dat voldoende aanwezig in de eigen regio? Welke bijdrage wil en kan iedereen leveren als er wederom capaciteitsproblemen ontstaan? En welke categorieën patiënten of vormen van diagnostiek zijn eigenlijk beter af met substitutie van zorg? Welke afspraken zijn nodig om substitutie een kwalitatieve vooruitgang te laten zijn? En wat wordt ervaren als belangrijkste belemmering om te komen tot samenhangende zorg?

Wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep
0
Deelname is gratis
Tijd19:00 - 21:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:00
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:00
Locatie Haarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:00
Locatie Haarlem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNog niet alle data staan gepland. De eerste bijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden op 25 nov.

   

Postbus 20051
3502 LB
UTRECHT
03028 23 341
Selecteer een bestand aub.