Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen. (ID nummer: 411620)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen914-1-2021 t/m 13-1-2024

Bij de aanpak van jongeren die worstelen met gedragsproblemen lopen veel hulpverleners aan tegen de weerbarstigheid ervan. Ondanks de inzet van veelbelovende aanpakken uit verschillende theoretische domeinen (zoals het pedagogische, therapeutische en systemische), is de constatering dat veel is geprobeerd en ‘niets helpt’. Als gevolg hiervan overheerst teleurstelling en handelingsverlegenheid. 

Cruciaal voor een succesvolle behandeling van deze doelgroep, blijkt onderlinge verbondenheid van cliënt, betrokkenen, behandelaren en sociotherapeuten. Vaak ontbreekt deze echter en werkt iedereen geïsoleerd aan zijn eigen doelen waardoor deze aanpakken veel minder resultaat opleveren! 

Zowel bij ambulante als residentiële behandeling leidt werken met het Waaiermodel tot krachtiger handelen. Het geeft door de combinatie van de benaderingswijzen eenvoudig richting en creëert logische verbinding in de samenwerking. Uitgangspunt is het klinisch leiderschap van de gedragswetenschapper over zo’n geïntegreerde behandelaanpak.

De vijf benaderingswijzen:

 • Systemisch: betrekken van de ouders en het steunnetwerk
 • Pedagogisch: het creëren van een sterk pedagogisch klimaat
 • Motiverend: motiveren van de cliënt
 • (socio-) therapeutisch: interveniëren gericht op reductie psychopathologie
 • Interprofessioneel: bouwen aan een netwerk

In deze cursus leer je hoe je met het Waaiermodel in de praktijk werkt. We maken een verdiepingsslag door de inzichten uit de CGT toe te passen op de interventies uit het Waaiermodel. Hier kun je meer lezen over het Waaiermodel.

Wat leer je?

 • Je hebt beter zicht op de 5 relevante benaderingswijzen: pedagogisch, motiverend, socio-therapeutisch, systemisch en interprofessioneel, en op de aanknopingspunten (3 of 4 per invalshoek) voor het handelen in de praktijk. 
 • Je kunt 3 verschillende werkplannen opstellen: pedagogisch plan, motivatieplan en versterkingsplan. Daarmee formuleer je op het juiste moment de meest relevante doelstellingen. Je kunt de formats voor deze werkplannen vertalen naar je eigen behandelpraktijk.
 • Je kunt de eigen expertise gericht inzetten en beschikbaar maken voor collega’s, omdat je ervaring opdoet met werkbladen die het handelen in de praktijk helpen concretiseren.
 • Je kunt de analysemodellen van de CGT (FA’s en BA’s, 5G schema en A-B-C observatiemodel) toepassen in de diverse invalshoeken. Ook leer je concrete technieken uit de CGT inzetten in de genoemde werkplannen. 
 • Je kunt het geleerde overdragen binnen je eigen team en naaste collega’s.
 • Je hebt ervaren hoe je met hulp van het Waaiermodel gesprekken kunt voeren met de jongere en diens ouders, je team en andere behandelaars, zodat de onderlinge verbondenheid en de eenduidigheid van het handelen goed geborgd zijn.
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
475
9
toetsing en evaluatie
Orthopedagoog-generalist BIG
Gz-psycholoog BIG
Klinisch psycholoog BIG
Klinisch neuropsycholoog BIG
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
NVO Orthopedagoog-generalist
Basispsycholoog
Systeemtherapeut
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd13:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe eerste 2 lesdagen vinden online plaats en de laatste lesdag klassikaal.

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.