Opleidingen details SWAB (Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Virtueel SWAB A-team meeting (ID nummer: 411143)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing NVN Intensive Care 32-12-2020 t/m 1-12-2021

Omwille van de huidige COVID-19 maatregelen vindt de Nationale SWAB A-team meeting op woensdagochtend 2 december volledig virtueel plaats. Het programma wordt gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. We richten ons onder andere op OPAT en het genereren van spiegelinformatie m.b.v. automatische data-extractie. Daarnaast gaan A-teams virtueel speeddaten over zaken als: Waar ben je als A-team trots op en kunnen andere A-teams van leren, en voor welke mislukkingen kun je andere A-teams behoeden? 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Infectieziekten en Preventieve ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)KNMG-GAIA
1 2
(Meerdaags) Congres
125
EUR 125 specialisten, EUR 75 AIOS, EUR 50 verpl.
Hoofdniveau
Overig
Tijd09:00 - 12:00
Locatie

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) werd in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie ontwikkeling en aan de kosten van antibioticagebruik.

p/a AMC, Meibergdreef 9
0
AMSTERDAM
Postbus 22660 Kamer F4-217
1100 DD
AMSTERDAM
020-5666099
Selecteer een bestand aub.