Opleidingen details VNG Connect

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Digitale werksessie Meldcodetour (ID nummer: 410836)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie A) Scholing De herziene meldcode2,522-10-2020 t/m 21-10-2021
Scholing Meldcode (2016)2,522-10-2020 t/m 21-10-2021

Huiselijk geweld en kindermishandeling lijken vrijwel onoplosbare problemen. Ondanks de grote inspanningen en investeringen van de afgelopen decennia in de aanpak, hebben we te maken met een probleem dat niet kleiner wordt en een aanpak die onvoldoende werkt. Prevalentiecijfers blijven onverminderd hoog en een recidive van vijftig procent is eerder regel dan uitzondering. Toch waren de inspanningen van de laatste decennia zeker niet vergeefs. We weten steeds beter wat nodig is voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’ bouwt voort op die kennis en wil een doorbraak forceren in de effectiviteit van de aanpak. Het bevorderen van een goed gebruik van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de actiepunten die in dit programma zijn opgenomen.

VNG en Regioplan organiseren in opdracht van het ministerie van VWS de meldcodetour, ca, 28 bijeenkomsten verdeeld over verschillende regio's. Deze Meldcodetour heeft o.a. als doel om professionals beter toe te rusten in het gebruik van de Meldcode. De tour bestond uit een reeks aan fysieke regionale bijeenkomsten. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom Covid hebben we besloten de tour te digitaliseren. 

Door de regionaal projectleider van de regio Zaanstreek/Waterland van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is gekozen om de bijeenkomst te organiseren voor geboorteprofessionals uit deze streek. In nauwe samenwerking met de lokale GGD en de VSV is een programma samengesteld.  

De bijeenkomst beoogt bij te dragen aan:

  • Bekendheid met de aangescherpte meldcode en aan bewustwording dat de meldcode onderdeel is van het normenkader van de betrokken professionals.
  • Bewustwording dat voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een multidisciplinaire aanpak én samenwerking noodzakelijk is.
  • Bekendheid met de functie van VT, het inzichtelijk maken van de werkwijze van en een gezicht geven aan de regionale VT. Hierbij wordt VT niet gepresenteerd als centrale punt in de keten, maar als schakel/onderdeel in de keten. Als partnerorganisatie.
  • Leren door doen: inzicht bieden in de Meldcode a.d.h.v. van casuïstiek toegespitst op de betreffende beroepsgroep. Hiervoor is op de praktijk gestoelde casuïstiek ontwikkeld, maar deelnemers kunnen ook eigen casuïstiek inbrengen.
 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
0
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Vroegsignalering
Samenwerking Zorgketen
Tijd19:00 - 21:15
Locatie
OpmerkingenDe bijeenkomst wordt digitaal gegeven

VNG Connect bestaat uit meer dan 40 enthousiaste medewerkers die gezamenlijk werken aan de organisatie van congressen en opleidingen gericht op burgemeesters, wethouders, raadsleden, managers en beleidsmedewerkers binnen de lokale overheid. Onze organisatie is een zelfstandige onderneming die deel uitmaakt van de groep van bedrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  De organisatie bestaat uit twee bedrijven: Congres- & Studiecentrum VNG B.V en VNG Opleidingen & Detacheringen B.V. Onder deze bedrijven hangen drie Businessunits met een eigen manager en eigen ondersteuning. Daarnaast kent de organisatie een stafafdeling.

Nassaulaan 12
2514 JS
Den Haag
Postbus 30435
2500 GK
Den Haag
070-3738458
Selecteer een bestand aub.

Selecteer een bestand aub.

Selecteer een bestand aub.