Opleidingen details Medac Life Support Training

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced Life Support (ABAN) (ID nummer: 410610)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 249-12-2020 t/m 8-12-2021

ALS-training (Advanced Life Support)

Inhoud

Deze training zorgt voor de individuele bekwaamheid van de leden van het reanimatieteam en richt zich op de taken en bevoegdheden van elk teamlid afzonderlijk. U traint verschillende scenario's van volwassenenreanimatie. Het is mogelijk om individueel of per groep aandachtspunten (taken, vaardigheden, werkafspraken etc.) in de scenario's te verwerken. De inhoud van de training is volledig conform de ERC en NRR richtlijnen. De lokale werkafspraken en protocollen worden gebruikt.

Leerdoelen:

- Verpleegkundigen en artsen vertrouwd maken met de vigerende reanimatieprotocollen en werkafspraken.

- De deelnemer leert:

De relevante alarmeringsprocedures binnen zijn/haar werkomgeving.

Op juiste wijze de diagnose circulatiestilstand te stellen.

De ALS op adequate wijze op te starten.

Een juiste taakverdeling binnen de professionele reanimatiesetting te hanteren.

De ALS geprotocolleerd uit te voeren.

Inzicht in de potentieel omkeerbare oorzaken (4 H's en 4 T's) en de praktische behandeling daarbij.

De patiënt zorgvuldig te evalueren en te behandelen na het verkrijgen van ritme met circulatie.

De juiste overwegingen te maken om de reanimatie te beëindigen.

Werkvormen:

- Door het volgen van de E-learning module ALS (Ven VN accreditatie 243292) en het maken van een toets leert de cursist de relevante kennisaspecten aan om met het vereiste kennisniveau voor ALS te beheersen.

- Middels vaardigheidstraining leert de cursisten alle relevante vaardigheden aan die binnen de ACLS vereist zijn. Hierbij wordt uitgegaan van het basisniveau van de deelnemer en wordt gekeken naar zijn/haar taken binnen de ALS setting.

Defibrillatie

Intubatie

Ballon/maskerbeademing

Thoraxcompressie

Het verkrijgen van een intraveneuze of intra-ossale toegangsweg.

Leiding geven tijdens ALS

Communiceren tijdens ALS

 

 

- Trainen van de protocollen en alle vaardigheden doormiddel van scenariotraining. Hierbij worden voor de doelgroep relevante reanimatiescenario's getraind.

- Trainen van de vaardigheden binnen de context van ACLS en professionele reanimatie van volwassenen.

Doelgroep:

- IC/CC verpleegkundigen

- SEH-verpleegkundigen

- SEH-artsen

- Medisch specialisten

- Ambulance verpleegkundigen

- Reanimatieteams

- Mederwerkers Hart Catheterisatiekamer

- Alle medewerkers die in de (pré)klinische setting met ACLS bij volwassenen te maken hebben.

Werkwijze en opzet

Voorbereiding:

Indien nodig kan een inleidende scholing worden verzorgd voor alle medewerkers met het doel voldoende kennis te verkrijgen van de te trainen werkwijzen, protocollen, nieuwe richtlijnen etc.

Deelnemers ontvangen lesstof ter voorbereiding op de training.

De training:

- Na een korte voorbereiding en uitleg van de trainingssessie worden, afhankelijk van het kennis en vaardigheidniveau van de deelnemers, meerdere scenario's getraind. Tijdens deze scenariotraining wordt gewerkt met de in uw ziekenhuis geldende protocollen en werkwijzen.

- Wij trainen met professionele Advanced Life Support trainingspoppen, zowel op het gebied van volwassenen als kinderen. Op deze poppen zijn natuurgetrouw vele vaardigheden te beoefen zoals:

Ballon-maskerbeademing

Intubatie

Assisteren bij- en controle na intubatie

Intra Veneuze naald

Intra Ossale naald

Defibrillatie

Ausculteren van alle longgeluiden

Kwaliteit van thoraxcompressie

Inbrengen navelvenelijn

(Meerdaagse) Nascholing
110
Tijd8:00 - 12:00
LocatieUden (NL) (Toon kaart)

Medac Life Support Training verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van de spoedeisende hulp voor professionals uit de zorg. Wij verzorgen voor huisartsartsen, medisch specialisten, artsen in opleiding, gespecialiseerde verpleegkundigen, huisartsen, verloskundigen en ander (para)medisch personeel trainingen op gebied van specialistische opvang van patienten.
Medac bestaat sinds 1993 en heeft binnen de branches ziekenhuizen, huisarten en verloskundigen een zeer goede naam opgebouwd. Dit komt vanwege de klantgerichtheid, de kwaliteit van de trainingen en het leveren van op maat gemaakte trainingen en cursussen. De opleidingen voor de professionals worden verzorgd door professionals uit de praktijk. Docenten die hun werk combineren met een baan in de spoedeisende hulpverlening. De kwaliteit van de opleidingen en trainingen uit zich in de diverse accreditaties en certificeringen van beroepsorganisaties als de V en VN, NHG, KNOV, NRR ( zie accreditaties) Maatwerk leveren we omdat geen organisatie hetzelfde is en we de afspraken en procedures afstemmen op de locatie. Dit heeft een groot aantal tevreden klanten tot gevolg (zie referenties) Naast de BLS en A(C)LS trainingen verzorgt Medac Life Support Training ook train de trainer opleidingen binnen ziekenhuizen en de instructeuropleidingen BLS/AED/PBLS volgens de NRR richtlijnen.


 

Westervoorstsedijk 99
6827 AX
Arnhem
026-4427598
Selecteer een bestand aub.