Opleidingen details Medilex BV
Complexe dementiezorg (ID nummer: 410569)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 262-12-2020 t/m 1-12-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deelnemers weten aan het einde van het congres welke somatische en psychische ziektebeelden veel voorkomen  in combinatie met dementie.

Deelnemers weten aan het einde van het congres welke somatische ziektebeelden voortkomen uit dementie. 

Deelnemers weten aan het einde van het congres welke behandelingsmogelijkheden er zijn om bijkomende problematiek te behandelen.

Deelnemers weten aan het einde van het congres hoe dementie andere ziektebeelden en uitingen van ziektebeelden kan beïnvloeden.

Deelnemers weten hoe ze in de behandeling en begeleiding van ouderen met dementie kunnen aansluiten in de wensen en behoefte van de oudere. 

Deelnemers weten aan het einde van het congres wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor euthanasie zijn bij dementie.

Deelnemers weten aan het einde van het congres wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor palliatieve sedatie bij dementie. 

Deelnemers zijn na dit congres in staat om probleemgedrag bij dementie te herkennen en te analyseren. 

Deelnemers kunnen na dit congres de richtlijn probleemgedrag bij dementie in hun praktijk gebruiken.

Deelnemers kunnen dementie herkennen bij migrantouderen in hun instelling.

Deelnemers kunnen in het contact met migrantouderen rekening houden met de culturele achtergrond van de oudere.

Deelnemers kunnen in de behandeling en begeleiding van migrantouderen met dementie de mantelzorgers begripvol ondersteunen.

Deelnemers zijn na dit congres op de hoogte van de ethische dilemma's in het werken met ouderen met dementie. 

Deelnemers kunnen na dit congres omgaan met de ethische dilemma's in hun dagelijkse praktijk. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)KNMG-GAIA
DementieverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
(Meerdaags) Congres
Bestand  
Programma.pdf15-10-2020 15:3041 KB
Abstract sprekers.pdf15-10-2020 15:42365 KB
275
Het inschrijfgeld is voor online deelname en exclusief btw. Deelnemers ontvangen online hand-outs en naslagwerk.
Tijd09:30 - 16:15
Locatie Zeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeheel online

Tijd09:00 - 16:15
Locatie Amersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGeheel online

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7