Opleidingen details Werkgroep PANat

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Online lezing: Sensorimotorische therapie voor het bovenste lidmaat in de vroege revalidatie fase na CVA: SENSe of nonsense? (ID nummer: 410406)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemeen kinesitherapeutisch424-11-2020 t/m 31-12-2020

Nele De Bruyn licht haar doctoraatstudie toe waarbij ze vertrekkend vanuit een literatuurstudie kijkt of sensorimotorische therapie een meerwaarde betekent in de revalidatie in de vroege fase van de revalidatie bij CVA patiënten. Tijdens deze lezing ligt de focus op de klinische resultaten en wordt ook de werking in de hersenen (beeldvorming) toegelicht. In het tweede praktische deel wordt de therapie inhoud geïllustreerd en wordt getoond hoe de SENSe training wordt gegeven. Ten slotte daagt ze het publiek uit om kritisch te reflecteren hoe we onze therapeutische opties in de praktijk bepalen.

Nele De Bruyn
2
0
 
Tijd20:00 - 22:00
Locatie

De werkgroep PANat is een feitelijke vereniging. Deze werkgroep is in 1992 ontstaan uit een initiatief van Anne-Marie Verstraeten (accredited teacher PANat - CH) op vraag van verschillende kinesitherapeuten en ergotherapeuten die deelgenomen hadden aan cursussen gegeven door Margaret Johnstone over haar manier van werken bij CVA-patiënten. Sinds 2007 is de naam Johnstone Approach veranderd naar PANat.
Jaarlijks hebben we een viertal bijeenkomsten waarbij verschillende thema’s in verband met neurologische revalidatie behandeld worden.
Het is van bij de start steeds de bedoeling geweest om een “werk”groep te zijn waarbij het aantal leden beperkt wordt gehouden, en die alleen toegankelijk is voor therapeuten die een Johnstone (later PANat) cursus gevolgd hebben. Zij mogen wel een collega meebrengen waar ze mee samen werken.
De jaarlijkse lezingen zijn een manier om de deuren open te gooien en een breder publiek aan te spreken met thema’s die actueel of in ontwikkeling zijn. We willen in eerste instantie een forum te bieden aan jonge onderzoekers/doctorandi. De laatste jaren hebben we ook enkele professoren aan het woord gehad die betekenisvol zijn in nieuwere gebieden binnen de neurologische revalidatie. Ook belangrijk is dat we de lezingen aan een lage inkomprijs willen aanbieden.

Bergenstraat 48
3020
Herent
0478445585
Selecteer een bestand aub.