Opleidingen details Karakter Academie
seminar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter (ID nummer: 410339)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie45-11-2020 t/m 4-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Binnen Karakter komt de vakgroep Kinder- en jeugdpsychiaters twee keer per jaar samen. Dit psychiateroverleg waaraan alle (kinder- en jeugd) psychiaters deelnemen, geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Sinds het najaar van 2012 is de vakgroep klinisch (neuro) psychologen bij het overleg van de vakgroepvergadering van de Kinder- en jeugd psychiaters aangesloten en sinds 2020 ook de Verpleegkundig Specialisten die werkzaam zijn bij Karakter.

Binnen dit overleg worden o.a.  inhoudelijke referaten gehouden. De lezingen worden gehouden over recente ontwikkelingen in onderzoek en klinische praktijk rond diverse thema’s die spelen binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Karakter wil haar professionals mede door deze vakgroepoverleggen de mogelijkheid bieden om state of art kennis te vergaren en de zorginhoudelijke expertise te vergroten. Insteek is ook om de behandelprogramma’s verder te ontwikkelen en de kwaliteit van zorg zo te vergroten.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma 5 november 2020 PEOnline EXCL SV.pdf13-10-2020 17:27179 KB
0
externen betalen EUR 70,=
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd9:00 - 16:15
Locatie Ede (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe bijeenkomst vindt online plaats in plaats van klassikaal i.v.m. corona

Karakter is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bestaat uit 7 centra verspreid over Gelderland en Overijssel. Binnen Karakter vindt diagnostiek en behandeling plaats van kinderen en jongeren met psych. problematiek. zowel klinisch als poliklinisch. Binnen Karakter wordt veel belang gehecht aan deskundigheidsbevordering van medewerkers. Een deel van de opleidingen wordt intern verzorgd.

Horalaan 5
6717 LX
Ede
Postbus 68
6710 BB
Ede
0318 - 676611