Opleidingen details Vereniging Arts en Leefstijl

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Pak hypertensie aan (ID nummer: 410265)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 331-12-2020 t/m 30-11-2021

Het aantal patiënten met meerdere (leefstijlgerelateerde) chronische aandoeningen neemt toe.
Maar er is hoop; een gezonde leefstijl loont. Personen zonder hypertensie, die niet roken en ook geen overgewicht hebben, leven gemiddeld zes jaar langer en krijgen negen jaar later een ernstige chronische ziekte dan leeftijdsgenoten die deze risicofactoren wel hebben.
Leefstijlaanpassingen pakken de onderliggende pathofysiologie aan, waar medicatie alleen symptomen onderdrukken en een risico op bijwerkingen geven. In alle richtlijnen voor de behandeling van hypertensie hebben leefstijlaanpassingen een prominente plek, al dan niet in combinatie met antihypertensiva. Een gezonde leefstijl heeft niet alleen een positief effect op de bloeddruk, maar ook op alle cardiovasculaire risicofactoren en op het algemeen welbevinden.
Toch wordt er in de praktijk te weinig aandacht gegeven aan leefstijlinterventies en wordt snel gestart met antihypertensiva.
Het begeleiden van een patiënt richting een gezondere leefstijl is dus noodzakelijk, maar ook uitdagend. Om de zorgprofessional hierbij te ondersteunen, is de handleiding ‘Pak hypertensie aan’ ontwikkeld.

Het doel van de handleiding is het behandelen van een patiënt met hypertensie middels leefstijlinterventies, zodat het voorschrijven van antihypertensiva kan worden voorkomen, of zodat antihypertensiva kunnen worden afgebouwd of gestaakt.

De schrijvers van de handleiding zijn van mening dat de handleiding op goede wijze gebruikt kan worden indien de zorgprofessional de bijbehorende nascholing van Vereniging Arts en Leefstijl heeft gevolgd, waarin de inhoud en het gebruik van de handleiding uitvoerig behandeld zullen worden.

De handleiding ‘Pak hypertensie aan’ is opgedeeld is twee delen.
Het eerste deel van de handleiding gaat dieper in op potentiële leefstijlinterventies. Dit deel kan gebruikt worden voor alle hypertensie patiënten, met of zonder antihypertensiva.
Het tweede deel richt zich specifiek op het afbouwen van antihypertensiva bij patiënten die door leefstijlinterventies deze medicatie niet meer of in mindere mate nodig hebben.

Naar aanleiding van deze tweedeling van de handleiding zullen ook de twee bijeenkomsten van de nascholing ingericht worden.

Deelname aan deel 2 van de nascholing is alleen mogelijk indien deel 1 van de nascholing is bijgewoond. 

Leerdoelen:

Na deelname aan deel 1 van deze nascholing heeft de deelnemer kennis van:

  • Hypertensie in het algemeen
  • Leefstijlinterventies in het algemeen en de invloed hiervan op hypertensie
  • Specifieke leefstijlinterventies

In deel 2 van de nascholing:

  • Maakt de deelnemer kennis met het 8 stappenplan
  • Leert de deelnemer hoe antihypertensiva afgebouwd kunnen worden
  • Zal de deelnemer het geleerde in de praktijk brengen d.m.v. het oefenen met casuïstiek
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma.docx46 KB
35
€35 voor leden van vereniging Arts en Leefstijl, €50 voor niet leden
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnline webinar
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Handleiding Pak hypertensie aan Deel 1101-12-202020:00 - 21:30
Handleiding Pak hypertensie aan Deel 2208-12-202020:00 - 21:30

De Vereniging voor Arts en Leefstijl is opgericht voor artsen en zorgprofessionals. Ze richt zich erop om het bewustzijn over de effecten van voeding en leefstijl te vergroten, kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl te verbeteren, en wetenschapplijke inzichten daaromtrent te delen. Ze wil artsen en zorgprofessionals ondersteunen om de brug te slaan tussen kennis en de daadwerkelijke toepassing ervan in de praktijk.

De Vereniging Arts en Leefstijl vestigt de aandacht op voedings- en leefstijlinterventies (zowel preventief als curatief), om zo de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren, en om de medicalisering en kosten in de zorg drastisch te verminderen.

Vereniging Arts en Leefstijl Jaarbeurs Innovation Mile Beatrixgebouw - 6e verdieping Jaarbeursplein 6
3521 AL
Utrecht
0612605933
Selecteer een bestand aub.