Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (ID nummer: 410189)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen117-1-2021 t/m 6-1-2024

Introductie: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogeheten derde generatie gedragstherapie. Naast aandacht voor handelen (eerste generatie) en cognities (tweede generatie) besteed ACT aandacht aan ervaring en zingeving. Centraal staat het idee dat experiëntiële vermijding en fusie met de verbale werkelijkheid leidend zijn bij het ontstaan en voortduren psychopathologie. ACT baseert zich daarbij op experimentele bevindingen over de manier waarop mensen taal verwerven en gebruiken. In de therapievorm wordt veel aandacht besteed aan de beleving van de cliënt, zowel in als buiten de therapiekamer. De ontregelende functie van cognities wordt in een nieuwe context geplaatst. Experiëntiële vermijding wordt doorbroken waardoor de cliënt in staat gesteld wordt zijn door klachten beperkte leven te verruilen voor een leven waarin waardegericht handelen centraal komt te staan.

Inhoud:

  • Tweedaagse cursus;
  • uitleg over het therapiemodel van ACT;
  • de zes kernprocessen van ACT, met de verschillende interventiemethoden en (experiëntiële) therapeutische vaardigheden.

Theoretisch wordt uitleg gegeven over het ACT model van menselijk functioneren, dwz het theorie waarop de therapie is gebaseerd. Vervolgens komen elk van de zes kernprocessen achtereenvolgens aan de beurt. Besproken wordt wat de essentie is van elk proces en hoe dit in de therapie aan de orde komt. De oefeningen bestaan uit demonstraties van de docenten van interventies (oefeningen over defusie en zelf, waarden en mindfulness) Daarnaast worden er video demonstraties gegeven (over acceptatie, defusie, het proces van het huidig moment). De kennismakingsoefening is een experiëntiële oefening, waarin de processen gedemonstreerd worden aan de hand van ervaringen die deelnemers opdoen tijdens de oefening. Deze oefening is een discriminatietraining mbt het opmerken van de zes processen uit ACT zoals deze zich aan de therapeut voordoen. Er vinden diverse rollenspellen plaats, waarin in twee of drie tallen een therapeut-cliënt interactie geoefend wordt, eventueel met observator erbij. De oefening toegewijde actie is een demonstratie van een groepsinterventie, waarbij de docenten de rol van therapeut innemen en een aantal deelnemers die van cliënt. De huiswerk opdracht toegewijd handelen bestaat eruit dat de deelnemers een exposure opdracht meekrijgen, mbt iets dat zijzelf vermijden. Zij nemen hiermee de cliënt rol in.

De oefeningen zijn gedurende de cursus zo opgebouwd dat aanvankelijk de nadruk ligt op demonstraties door de trainers en middels video. Dit omdat de cursist nog weinig weet van ACT en eerst enig repertoire op moet bouwen voor dit toegepast kan worden in rollenspellen. Daarna worden diverse rollenspellen aangeboden, waarin vaardigheden stapsgewijze worden opgebouwd. Bijvoorbeeld mbt de therapeutische relatie wordt geoefend hoe de cliënt geholpen kan worden bij het gevoel te komen en te blijven. Cursisten leren leren de cliënt bloot te stellen aan voor de cliënt belangrijke gevoelens. In de cursus is verder ruimte voor het inbrengen van casuïstiek, zodat cursisten de gelegenheid hebben om knelpunten in behandelingen waarin zij de ACT methodiek toepassen, in te brengen. 

Algemene leerdoelen: Na afloop van de cursus:

-heeft de cursist kennis genomen van de theoretische achtergrond en behandelmethodiek van ACT (Theorietoepassing)

- begrijpt de cursist wat de zes kernprocessen van ACT inhouden (Theorietoepassing)

- is de cursist in staat om de zes processen in de praktijk te herkennen (observatie)

- is de cursist in staat om de principes van ACT te gebruiken in een behandeling. (Theorietoepassing)

- kan de cursist enige interventies toepassen binnen het kader van een ACTbehandel

 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
14
ja
495
11
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Nvt.
Bestand 
Draaiboek cursus ACT.pdf375 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
Locatie Groningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.