Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie (ID nummer: 410138)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

Kinderen zijn behalve kwetsbaar, óók veerkrachtig.

We weten natuurlijk dat bepaalde situaties waarin kinderen opgroeien hun ontwikkeling kunnen schaden. Getuige zijn van huiselijk geweld of slachtoffer zijn van mishandeling bijvoorbeeld. Of ouders hebben die scheiden en elkaar naar het leven blijven staan. Of opgroeien met een verslaafde opvoeder. Door de veerkracht die kinderen bezitten, komen veel kinderen echter nog betrekkelijk goed uit zulke situaties.

Maar bij een aanzienlijk deel van de kinderen die vervelende en belastende zaken meemaken, komt de ellende niet alleen. De nare gebeurtenissen stapelen zich bij hen op. Zij groeiden met meerdere, elkaar vaak versterkende, riscofactoren op. De prognose van deze kinderen is aanmerkelijk slechter dan van kinderen die maar met één enkele risicofactor opgroeiden, zo laat het beschikbare onderzoek naar Adverse Childhood Experiences zien.

Welk recent onderzoek is er op het gebied van ACES relevant? Wat is van belang rondom preventie, signalering en het bieden van adequate hulp? Welke invloed hebben traumatische jeugdervaringen op het brein? Wat zijn de effecten van een opeenstapeling van ACES voor de verdere ontwikkeling van een persoon en wat kan er middels preventie worden gedaan? Hoe kan de schoolcontext bijdragen aan herstel? Welke mogelijke effecten hebben ACES op ouderschap en opvoederschap? Wat dien je als hulpverlener of professional in het onderwijs te weten van de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing? Hoe gespreksvoering gestalte te geven met pleegouders en samengestelde gezinnen?

Bij deze en andere vragen staan sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stil tijdens dit online-congres.

Leerdoelen:

  • De noodzaak van preventie, signalering, hulp en een meer ‘trauma-informed’ manier van werken
  • De invloed van trauma uit de kindertijd op het brein
  • Methoden voor een samenhangende en effectieve preventie van ACES
  • De school als context voor herstellende ervaringen
  • ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap
  • De langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing
  • Gespreksvoering met pleegouders en samengestelde gezinnen over ACES
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Justitiële VerpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
(Meerdaags) Congres
295
Bedrag is ex. 21% BTW en inclusief bewijs van deelname en bijschrijving registerpunten. Er zijn diverse kortingen mogelijk.
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Sociale Psychiatrie
Forensische psychiatrie
Tijd10:00 - 18:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.