Opleidingen details Happynings
Opleiding Soundhealing (ID nummer: 410072)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

De opleiding Soundhealing is door middel van jarenlang onderzoek en praktijk aangepast aan de behoeften van de mensen in westerse culturen. Het basisprincipe gaat, zoals bij elke geluidstherapie, uit van het begrip ‘resonantie’. De mogelijkheden reiken van zachte, maar hoog werkzame ontspanning tot aan het doelgerichte gebruik tijdens heling- en therapeutische processen. En ook ter bevordering van de waarneming en als hulp bij expressie en creativiteit wordt de klankmassage in het gehele pedagogische gebied bij zowel kinderen als volwassenen voor ontspanning en steun ingezet. 

Leerdoelen/eindtermen
- De Happynings Soundhealing opleiding ervaren en aanleren, om uiteindelijk zelfstandig en verantwoord met deze methode te kunnen werken.
- Training in de methodiek en didaktiek van de Happynings Soundhealing methode, om vervolgens de op de cliënt gerichte toepassing ervan te leren hanteren en in te zetten.
- Verantwoorde en creatieve omgang met klank en klankbeleving.
- Meer bewustwording/-zijn en zelfvertrouwen ontwikkelen.
- Persoonlijke ontwikkeling door groei op het gebied van Soundhealing.

HBO Kerncompetenties
1. Brede professionalisering
- De cursist is in staat om een vertrouwensband aan te gaan met cliënt, zodat deze zich veilig en vertrouwt voelt om zich over te geven aan de behandeling en de dieper werking ervan te ervaren.
- Door een juiste anamnese, luisteren en doorvragen kan de cursist samen met de cliënt tot een stuk kern komen om de juiste behandeling te kunnen geven.
- De cursist is bekwaam om tijdens de behandeling met eventuele weerstand om te gaan, door rust te brengen om zo de cliënt zich veilig en vertrouwd te laten voelen en de weerstand te laten opheffen.
- Daarnaast is de cursist bewust van de ethische aspecten met betrekking tot het uitvoeren van een klankschaalmassage tegenover cliënt en handelt daarnaar.
2.  Transfer en brede inzetbaarheid
- De cursist kan de opgedane kennis praktisch toepassen.
- De aangeleerde technieken kunnen naar gelang de klacht specifiek ingezet worden.
- Door het geven van klankschaalmassages op diverse cliënten, heeft de cursist geleerd verschillende klachten te herkennen en zo met de opgedane kennis op een adequate manier daarmee om te gaan.
3. Probleemgericht werken
- Door een juiste anamnese kan de cursist een behandelplan maken en overlegt met cliënt in hoe deze toe te passen, zodat vertrouwen en veiligheid blijft gewaarborgd.
- Vooraf aan de behandeling is duidelijk voor de cursist welke aangeleerde technieken geschikt zijn voor de klachten/wensen van cliënt om dit in de praktijk toe te passen.
- Tijdens de behandeling met cliënt worden de vooraf bepaalde klachten/wensen behandeld en voelt cursist aan in wat er nog meer nodig is voor cliënt.
- De cursist brengt de aangeleerde technieken intuïtief in de praktijk.
- Na de behandeling overlegt de cursist met de cliënt in wat behandeld is en wat aanvullend nodig was.
- De cursist laat cliënt feedback geven om zo meer ervaring, kennis, bewustwording en vertrouwen op te doen.

LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeelnemer kan iedere maand starten en bepaald zelf zijn/haar tempo.

Charles Petitweg 37-5
4827 HJ
Breda
06-41434186