Opleidingen details Opleidingen Van Genderen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, FGzPt, RV, NIP, VST) (ID nummer: 409838)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd507-1-2021 t/m 6-1-2022

Schematherapie is oorspronkelijk ontwikkeld als individuele behandeling van volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek, met name de borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. In de loop der tijd zijn er echter nieuwe toepassingen van schematherapie, of technieken uit deze therapie, in de praktijk bedacht. Sommige van deze toepassingen zijn inmiddels aan een kritische wetenschappelijke toets onderworpen, andere bevinden zich nog in het experimentele stadium. Steeds meer wordt schematherapie toegepast bij adolescenten. Vroege onaangepaste schema’s zijn immers al zichtbaar in de adolescentieperiode en hebben invloed op het dagelijkse functioneren van de adolescent. Gezien de levensfase en het feit dat de adolescent vaak nog thuis wonen is de therapie niet zondermeer toepasbaar bij adolescenten. Maar met gerichte aanpassingen is schematherapie zeker bruikbaar voor de adolescent (en zijn familie). In de basiscursus voor adolescenten (25 uur) komt de basis van de schematherapie aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan schema’s, schema-modi, het hanteren van de therapeutische relatie en er wordt gekeken hoe dit toegepast kan worden binnen de therapie met adolescenten.

Hulpverleners die werken met adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek.
Mensen met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, leden van specialistische verenigingen of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige klachten, kunnen deelnemen aan deze cursussen. Ook degenen die in opleiding zijn tot deze registraties kunnen deelnemen. Een voorwaarde voor deelname is het hebben van enige kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie.
Anderen (bv. basispsychologen, (ortho-)pedagogen en hbo’ers met een andere opleiding dan vaktherapeut) mogen alleen deelnemen als zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten.
25
Ja
25
4 uur per dag lezen +voorbereiding plus het werkstuk casusconceptualisatie 5 uur.
975
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:45 - 16:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

eenmans organisatie t.b.v. onderwijs in de geestelijke gezondsheidszorg, met name gericht op cognitieve- en schemagerichte gedragstherapie

Eburonenweg 42
6224 HX
Maastricht
043-36243342
Selecteer een bestand aub.