Opleidingen details Mediant

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Jong en depressief! (ID nummer: 409813)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

De depressieve stoornis bij kinderen en jeugdigen wordt besproken en toegelicht aan de hand van de state of the art wetenschappelijke inzichten en uitgewerkt met casuïstiek. Gekeken wordt naar de prevalentie van stemmingsstoornissen op de basisschoolleeftijd en in de adolescentie.

Leerdoelen

Kennisneming:

  • over de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn Stemmingsstoornissen
  • over de laatste  wetenschappelijke inzichten inzake behandeling van depressies bij kinderen en jeugdigen
  • over hoe zorg te organiseren passend bij de ontwikkelingsfase van het kind/de jongere
  • over het belang van en de manier van samenwerking met andere disciplines (farmacotherapie, vaktherapie, spv, etc.)
  • over ontwikkelingsperspectief van een stemmingsstoornis in de verschillende leeftijdsfasen
  • over identificatie van hoog risico groepen voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis

over het belang van vroeg signalering en interventie van emotionele problemen bij hoog risico groepen

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
Refereerbijeenkomst
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Tijd16:30 - 18:00
Locatie Enschede (NL) (Toon kaart)

Instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Broekheurnering 1050
7546 TA
Enschede
Postbus 775
7500 AT
Enschede
053 4755415
Selecteer een bestand aub.