Opleidingen details t&c systeemtherapeuten in compagny

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Scholingsmodule psychopathologie en scholingsmodule ontwikkelingspsychologie (ID nummer: 409564)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

T&C systeemtherapeuten in company biedt in de “Oranjehof”, centrum voor relatie en gezin in Wezep  de cursussen psychopathologie en ontwikkelingspsychologie aan. Beoogde deelnemers zijn zij die als systeemtherapeuten in opleiding zijn en deze modules aanvullend op de opleidingen moeten volgen t.b.v. registratie als lid van de N.V.R.G.

De cursus psychopathologie wordt geven door dr. J. Terpstra, psychiater en waarnemend directeur van GGZ Centraal, locatie Meerzicht te Lelystad.

 

Psychopathologie  24 uur

Algemene doelen

De deelnemers hebben kennis van het psychiatrisch onderzoek

De deelnemers hebben kennis van de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden en kunnen kritisch oordelen over het verschil tussen normaliteit en stoornis

De deelnemers kunnen de  voor- en nadelen van resp. diagnostiek en classificatie benoemen, alsmede de essentiële verschillen tussen diagnostiek en classificatie

De deelnemers hebben kennis van het 5-assige classificatiesysteem van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)

De deelnemers  herkennen de  psychopathologische aandoeningen, zoals omschreven in de DSM-IV, in praktijksituaties

 

 

 

Onderwerpen

Inleiding in de algemene psychopathologie en de DSM-IV en de 5 assensystematiek

Diagnostiek en behandeling van:

- Psycho-organische stoornissen, gebruik van alcohol en drugs,      schizofrenie en psychosen

- Stemmingsstoornissen, angststoornissen, dissociatieve stoornissen, stoornissen in de impulscontrole

- Somatoforme stoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen

- Stoornissen bij kinderen en adolescenten, persoonlijkheidsstoornissen

Bio-psycho-sociaal model, therapie bij psychische stoornissen, praktijkervaring

Acute psychiatrie, diagnostiek en behandeling

 

Werkwijze:

Theorieoverdracht

Oefeningen in het gebruik van de DSM

Filmfragmenten

Rollenspel

Huiswerkopdrachten

Literatuur

Leerboek Psychiatrie. Dr. M.W. Hengveld

 

De cursus ontwikkelingspsychologie wordt gegeven door mw .drs Kathleen van den Brand   
systeemtherapeut, klinisch psycholoog/hoofd behandelprogramma 0-12 bij GGz Centraal.

Ontwikkelingspsychologie 24 uur

Algemene doelen/onderwerpen

Kennis over wat ontwikkelingspsychologie inhoudt

kennis over de verschillende perspectieven zijn waarop je naar de ontwikkeling van kinderen en volwassenen kunt kijken.

kennis over wat de belangrijkste ontwikkelingen, mijlpalen en ontwikkelingsbehoeften zijn tijdens de verschillende stadia van ontwikkeling.

Hoe de kennis van ontwikkelingspsychologie direct  toe te passen in de praktijk en de casuïstiek van de opleiding.

Naast de aanwezigheid vraagt deze module nog ongeveer 2 uur thuisstudie per week.

Werkwijze:

Theorieoverdracht

Oefeningen in het analyseren van ontwikkelingsfase - taken en -verantwoordelijkheden 

Filmfragmenten

Rollenspel

Huiswerkopdrachten

Literatuur:

D. J. Siegel, The whole-Brain Child, revolutionary strategies to nuture your child's developing mind.

 

vaktherapeuten in bezit van afgronden opleiding vaktherapie
260
Ja
20
bestuderen van literatuur en het maken van huiswerkopdrachten.
1500
per module 750
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:00 - 17:00
LocatieWezep (NL) (Toon kaart)

maatschap voor systeemtherapie en scholing

Kerkweg 2
8091GA
wezep
06-10232622
Selecteer een bestand aub.