Opleidingen details GGNet. Netwerk voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Gelderland en Zutphen
Suïcide en suïcidepreventie (ID nummer: 409376)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie619-2-2021 t/m 25-6-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Evaluaties van suïcides laten regelmatig lacunes zien in het contact en het doorvragen naar suïcidaliteit, in de kennis van risicofactoren en in de continuïteit van zorg. De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat ondermeer de ontwikkeling van een adequate behandelrelatie met patiënten, systematisch onderzoek van de suïcidale toestand door goed opgeleide medewerkers, behandeling van suïcidaliteit en ketenzorg. Kennis van predictoren is daarbij van belang.
In 2012 is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uitgekomen.
De cursus bestaat een e-learning en een klassikale training (indien klassikaal niet mogelijk is i.v.m. maatregelen Covid19 zal de training online plaatsvinden). De trainer zal de eendaagse cursus verzorgen, die op een zo praktisch mogelijk niveau vaardigheden aanreikt om volgens de multidisciplinaire richtlijn met suïcidale patiënten om te gaan.
Leerdoelen
1. Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
2. Contact maken met een suïcidale patiënt door het suïcidale gedrag bespreekbaar te maken.
3. Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag.
4. Leren op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken.
5. Op basis vanuit dit onderzoek vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op korte en lange termijn kan verminderen.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
1 2 3 4
(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma Suïcide en suïcidepreventie.docx2-10-2020 11:3211 KB
0
Training is voor GGNet medewerkers, kosten worden betaald uit centraal opleidingsbudget
Hoofdniveau
Sociale Psychiatrie
Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien training door maatregelen Covid19 niet klassikaal kan plaatsvinden zal deze online gegeven worden

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIndien i.v.m. Covid19 de training niet klassikaal kan plaatsvinden zal deze worden omgezet naar Online Training

a

Vordenseweg 12
7231 PA
Warnsveld
Postbus 2003
7230 GC
Warnsveld
088 - 933 14 07