Opleidingen details Intraverte - Gedrag in Beweging

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Gedrag in Beweging (ID nummer: 409267)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

Inhoud cursus

Doel 

Ieder kind is uniek in zijn of haar ontwikkelingen. Er zijn interne of externe factoren die de ontwikkeling positief en/of negatief kunnen beïnvloeden. Het doel van deze cursus is de cursist de kennis te geven om te kunnen achterhalen wat de precieze oorzaken zijn van bepaalde gedragingen en ontwikkelingen van kinderen en de communicatie met ouders en leerkrachten toe. 

Leerdoelen 

Module 1: Brillenworkshop 

De cursist heeft kennis van denkwijzen en theoretische onderbouwing.

De cursist heeft inzicht in eigen denk en communicatie strategieën.

De cursist kan omgaan met valkuilen in de communicatie. 

Module 2: Praktijkvoering

De cursist is in staat de therapeut te observeren aan de hand van de observatieopdrachten.

De cursist weet hoe hij/zij kan instrueren binnen een gesprek met het kind.

De cursist weet hoe hij/zij zich kan positioneren ten opzichte van het kind.

De cursist weet hoe hij/zij de Movement ABC kan introduceren aan het kind.

De cursist weet hoe hij/zij via verbale en non-verbale communicatie het kennismakingsgesprek met ouders kan uitvoeren.

De cursist weet hoe hij/zij het Pentabalans kan uitvoeren bij het kind. 

Module 3:  Werkboek ‘Voorwaarden voor leren’ 

De cursist heeft kennis over de totaalontwikkeling (sensomotorisch, taal cognitief en sociaal emotioneel) van het kind. 

De cursist kan de rijpheid binnen de ontwikkeling inschatten bij een kind.

De cursist is in staat om een kind rust aan te leren tijdens schoolwerkzaamheden en dagelijkse activiteiten.

De cursist heeft kennis over de ontwikkeling in de puberteit. 

De cursist is in staat om het OER Ei te kunnen toepassen in de praktijk.

De cursist kan een opdracht of spel met beweging en (spel) gedrag uitvoeren bij kinderen van verschillende leeftijden (4-6j, 6-8j, 8-10j, 10 plus).

De cursist kan een persoonlijk leerplan opstellen naar aanleiding van de aspecten uit cursusdag 2.

Module 4: Werkboek ‘Pentabalans’ 

De cursist heeft kennis over de Pentabalans.

De cursist is in staat de Pentabalans toe te passen in de praktijk.

De cursist is in staat om de gebieden te bereiken die minder op de voorgrond staan dan het voorkeursgebied van het kind.

De cursist kan de benodigdheden van het kind(aanpak) inzichtelijk maken voor de leerkracht.

De cursist kan het proces activeren m.b.t. het Pentabalans ter voorbereiding van een vaardigheid in de les.

Module 5: Werkboek ‘Het gesprek in kader van ondersteuning’ 

De cursist kan de volgende punten implementeren binnen een gesprek: gericht adviseren, problemen oplossen, elkaar onderwijzen, vaardigheden aanleren, reflecteren of het nabespreken van een (les)observatie. 

De cursist heeft kennis van de aandachtspunten tijdens invoering en uitvoering van consultaties en intervisie.

De cursist kan adequate relaties met ouders en intern begeleiders opbouwen en onderhouden. 

De cursist is in staat LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) in de praktijk uit te voeren.

De cursist is in staat de doorvraagtechniek (gesprekstechnieken) toe te passen in diverse praktijksituaties.  

De cursist is in staat binnen gedrag en communicatie de drie categorieën: agressiviteit, onderdanigheid (of sub assertiviteit) en assertief communicatief gedrag te onderscheiden in een gesprek.

De cursist is in staat structuur te bieden in het afstemmingsproces middels de BOB methodiek.

De cursist kan de stappen voor het oudergesprek van voorbereiding tot en met het gesprek uitvoeren. Rapporteren en terugkoppelen naar derden.

Oefentherapeuten Mensendieck, Psychomotorische therapeuten, Pabo studenten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, ALO en stagiaires van Intraverte.
Een vereiste om de cursus te kunnen volgen is dat de cursist afgestudeerd is op bachelor-niveau of bezig is met een bachelor-studie. Het aantal cursisten per cursus is minimaal 4 en maximaal 12.
48
Ja
70
De voorbereiding bestaat uit observatie opdrachten, het lezen van literatuur en het maken van opdrachten (filmopdrachten). De theorie wordt elke cursusdag behandeld en afgesloten met een toets.
zie hieronder ook toelichting uren
650
Bij het extern volgen van de cursus wordt er een bedrag in rekening gebracht van €650,- euro (incl. lunch en studiemateriaal). Dit bedrag is onder voorbehoud en kan nog aangepast worden als de cursus officieel beschikbaar is voor externe cursisten.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:00 - 17:00
LocatieEpe (NL) (Toon kaart)

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Wij zijn er voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij moeite met bewegen en samenspelen, weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat veelal uit twee onderdelen die elkaar aanvullen:

Psychomotorische therapie

(kinder)Oefentherapie, (kinder)Ergotherapie of Kinderfysiotherapie

Le Chevalierlaan 19
8081 CV
EPE
0578-688127
Selecteer een bestand aub.