Opleidingen details RINO Zuid

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Imaginaire exposurebehandeling van PTSS (ID nummer: 408937)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

(Imaginaire) exposure is een wetenschappelijk zeer stevig onderbouwde behandelvorm van PTSS en daarom volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) een eerste keus behandeling voor PTSS (naast EMDR). Er zijn echter aanwijzingen dat exposurebehandeling zeer weinig aan patiënten met PTSS wordt aangeboden, zelfs niet als EMDR niet effectief is gebleken. Hierbij lijken misvattingen over de effectiviteit en zorgen om de verdraagbaarheid van de behandeling een rol te spelen. Er zijn ook aanwijzingen dat behandelaren die intensief in deze behandelvorm getraind zijn, veel minder belemmeringen zien om de behandeling toe te passen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
6
18
ja
690
15
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Deze module is ontwikkeld voor alle GGZ-behandelaren die PTSS behandelen: Psychologen (basispsychologen/ GZ/ KP/ PT), psychiaters, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, NVO orthopedagoog- generalisten, cognitief gedragstherapeuten VGCT.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
0858902200
Selecteer een bestand aub.