Opleidingen details GGz Breburg

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

MBT en eetstoornissen (ID nummer: 408933)
Cursus afgewezen!
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal

De cursus heeft tot doel:

  • overdracht van kennis van de theorie waarop Mentalization Based Treatment is gebaseerd; basisprincipes aanbieden.
  • het overdragen en oefenen van (basis)vaardigheden waarmee binnen het MBT-model wordt gewerkt.
  • het begrip van de psychopathologie van AN en BN vergroten en de behandeling verbeteren door het toepassen van MBT principes.
  • De deelnemers zullen leren hoe ze in hun klinische werk met Eetstoornissen MBT-interventies kunnen toepassen. Onder deze interventies vinden we:
  • de ‘niet-wetende’ basishouding om het mentaliseren bij de cliënt te bevorderen.
  • het interventiespectrum: Steun, empathie en valideren; Verhelderen en uitdagen; Affect focus (Stop, luister en kijk; Stop, ga terug en exploreer); Werken in de relatie.
  • de prementaliserende modi (de psychische equivalentiemodus, de teleologische modus, en de alsof-modus).
  • -de dimensies van mentaliseren (automatisch-gecontroleerd; intern-extern; zelf-ander; cognitief-affectief).
  • het bevorderen epistemic trust

Leerdoelen:

Aan het eind van de cursus is de cursist in staat om:

a) een therapeutische basishouding en timing aan te nemen die het mentaliseren bevordert;

b) het verschil aan te tonen tussen interventies die het mentaliseren bevorderen en interventies die dat niet doen;

c) MBT interventies toe te passen in het werk met cliënten bij het Centrum voor Eetstoornissen;

d) MBT-basisprincipes/interventies toe te passen in het teamoverleg.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Hoofdniveau
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd13:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

GGz Breburg biedt als tweedelijnsinstelling gespecialiseerde, geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassen en ouderen. Circa 1200 medewerkers staan in zeer diverse functies garant voor de zorg- en dienstverlening aan gemiddeld 10.000 mensen per jaar.
 

Jan Wierhof 7
5017 JD
Tilburg
Postbus 770
5000 AT
Tilburg
088-0167133
Selecteer een bestand aub.