Opleidingen details Dutch Expedition & Wilderness Medical Society - Outdoor Medicine

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) (ID nummer: 408892)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31817-1-2021 t/m 16-1-2022

Advanced Wilderness Life Support (AWLS)


De AWLS cursus is ontwikkeld door de Wilderness Medical Society en de Utah School of Medicine in 1997, waar het sindsdien met veel enthousiasme is ontvangen door (para-)medici met een interesse voor wildernis geneeskunde.
In de Verenigde Staten wordt deze cursus al jaren frequent en op diverse plaatsen in het land gegeven. Ook buiten de V.S. groeit de populariteit en kun je de AWLS volgen in Nieuw Zeeland en sinds 2011 in Zweden. In April 2012 heeft de eerste AWLS cursus in Nederland plaatsgevonden onder de vleugels van onze Amerikaanse collega’s.
Het beoogde doel van de AWLS cursus is het ontwikkelen van verschillende competenties van medische professionals om effectief te kunnen handelen in medische noodsituaties buiten de traditionele medische faciliteiten.
De cursus is bedoeld voor medisch specialisten, artsen (niet) in opleiding tot specialist, specialistische verpleegkundigen (werkzaam in de acute zorg) en medische studenten met een passie voor buitensport, expeditie en avontuur.

 

Voor alle artsen


De AWLS cursus wordt aangeboden aan alle artsen. Nadat de artseneed is afgelegd is het onmogelijk je te onttrekken aan de verplichtingen die de artsentitel met zich meebrengt. Het kan voorkomen dat er buiten werktijden een beroep op een arts wordt gedaan. Bijvoorbeeld in het bos op zondagmiddag of tijdens een reis in het buitenland. Wie kent niet de mededeling in het vliegtuig waarbij wordt verzocht om een arts?
Dit kan alle artsen overkomen van huisarts tot psychiater. In een medische noodsituatie kan er van een arts worden geëist dat hij ten minste eerste hulp verleent bij calamiteiten. De Wet BIG is ook van toepassing op Nederlandse zorgverleners in het buitenland
Daarnaast worden artsen steeds meer geconfronteerd met vragen van hun reislustige patiënten populatie ook daarin biedt deze cursus extra handvaten.
Het doel van de cursus is om alle artsen een houvast te bieden en zelfredzaamheid te vergroten als er een beroep wordt gedaan op hun medische kennis en ervaring in een gebied met weinig medische middelen. Daarnaast is de cursus er ook op gericht om gezondheidsrisico’s te verkleinen door middel van eenvoudige preventiemaatregelen.
 

 

 

Curriculum en certificering


Het curriculum is evenredig opgedeeld in een theoretisch en een praktijkgedeelte waarbij in kleine groepen scenario’s geoefend zullen worden. De cursus wordt afgesloten met een theorie en praktijktoets.
De volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

 • Medicsche communicatie in wildernis setting
 •  Dieren- en insectenbeten op land of in zee
 •  Lawine gevaar
 •  Keel- neus- oor en tandheelkundige problemen
 •  Hoogteziekte
 •  Duikgeneeskunde
 • Patiëntenvervoer
 • Organiseren noodevacuatie
 • Hyperthermie
 • Hypothermie en bevriezing
 • Verdrinking
 • Water desinfectie en purificatie
 • Blikseminslag
 • Wond- en fractuur management
 • Infectieziekten
 • Praktische Wilderness Life Support scenario’s
 • Samenstellen van medicijnkoffer

 

Ter voorbereiding op de cursus zal het officiële AWLS cursusboek (Engelstalig) beschikbaar komen voor diegene die zich in hebben geschreven.
Certificering zal geschieden wanneer een deelnemer naar tevredenheid de cursus heeft doorlopen. Hieronder wordt verstaan dat de cursist de lezingen heeft bijgewoond, geparticipeerd heeft in de praktijksessies en deze naar tevredenheid heeft voltooid en daarbij geslaagd is voor zowel het schriftelijke als het praktijkexamen.

 

 

(Meerdaagse) Nascholing
1150
Hierbij inbegrepen zijn twee overnachtingen in 2 tot 4 persoons-kamers in een jeugdherberg, alle maaltijden en tussendoortjes gedurende de cursus, gebruik van materialen, een cursusboek en een internationaal erkend AWLS certificaat.
Tijd9:30 - 16:30
LocatieSoest (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieSoest (NL) (Toon kaart)

Wij opereren in een stichting zonder winstoogmerk, genaamd Stichting Dutch Expedition & Wilderness Medical Society. De verschillende leden zijn werkzaam in ziekenhuizen verspreid over het land.

Doelstellingen

Outdoor Medicine heeft als doel om (internationale) samenwerking tussen medici en anderen met kennis van of interesse hebben op het gebeid van expeditie geneeskunde, wildernisgeneeskunde of geneeskunde in extreme omstandigheden te bevorderen. Daarnaast is ons doel het vergroten, bevorderen, delen en verspreiden van kennis op dit vakgebied en het stimuleren van ‘best medical practices’.

Strategie

Wij bereiken onze doelstellingen door middel van het organiseren van workshops, lezingen, cursussen, congressen, reizen en andere activiteiten op het gebied expeditie- en wildernisgeneeskunde. Daarnaast geven wij medisch advies voorafgaand aan en gedurende expedities, avontuurlijke reizen, extreme sporten of vrijwilligerswerk in afgelegen gebieden, op afstand of ter plaatse.

Stadshaven 12
4285AZ
Woudrichem
0638315177
Selecteer een bestand aub.