Opleidingen details VGCt - Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VGCt Najaarscongres 2020 on demand - aanvulling VGCt najaarscongres live (ID nummer: 408857)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen86-11-2020 t/m 5-1-2021

Wetenschappelijk congres voor nascholing van cognitief gedragstherapeuten

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Congres
 Verbredend
 Verdiepend
800
2000
ja
€ 275,-
8
Geen toetsing, wel evaluatie
CRKBO
Het congres is bedoeld als nascholing, dus moet aansluiten op reeds verworven beroepskwalificaties zoals o.a. cognitief gedragstherapeut, klinisch psycholoog, psychiater.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Locatie
Bijeenkomsten
 VGCT- Nascholingscursus - contacturenAantal urenTijd
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 110,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 210,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 310,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 410,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 510,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 610,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 710,75
Parallelsessies VGCt najaarscongres sessie 810,75

Wetenschappelijke vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie

Postbus 14081
3508 SC
UTRECHT
0302543054
Selecteer een bestand aub.