Opleidingen details NVMSR
Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” (ID nummer: 408827)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 32418-3-2021 t/m 17-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EINDTERMEN NVMSR BASISCURSUS

Na voltooiing van de Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage”

heeft de cursist kennis van:

 • de relevante civiel- en bestuursrechtelijke kaders, waaronder de aard van de verschillende relevante volksverzekeringen en particuliere verzekeringen
 • de inhoud en achtergrond van het begrip ‘beperking’ in civiel- en bestuursrechtelijk verband
 • de inhoud en achtergrond van relevante, extern ontwikkelde beoordelings-instrumenten, zoals de AMA Guides en het CBBS van het UWV
 • de inhoud en achtergrond van het begrip ‘causaliteit’ in civielrechtelijk verband
 • de soorten vraagstellingen die aan de rapporteur kunnen worden voorgelegd
 • de eisen die aan medisch specialistische rapportages moeten worden gesteld op grond van de NVMSR Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (april 2016), de jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege en andere relevante leidraden (zoals bijvoorbeeld van het NRGD)
 • de procedures die bij rapportages in civiel- en bestuursrechtelijk verband moeten worden gevolgd
 • het verschil tussen een behandelrelatie en de relatie tussen rapporteur en onderzochte in verband met de WGBO en de Wet BIG.
 • de grenzen van bekwaamheid van de rapporteur

heeft de cursist inzicht in:

 • de spanning tussen het medisch en het juridisch denkkader
 • de verantwoordelijkheid van de medisch specialist ten opzichte van
  • een patiënt respectievelijk een onderzochte,
  • opdrachtgevers en andere betrokkenen

is de cursist in staat tot:

 • het verrichten van een medisch onderzoek als deskundige, dat kan leiden tot een adequate beantwoording van de vraagstelling, en
 • het opstellen van een proefrapportage, die bij een Masterclass Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” wordt beoordeeld met het oog op voordracht tot het gewone lidmaatschap van de NVMSR (eventueel na een Masterclass “Praktisch rapporteren” indien de cursist voorafgaand aan de Basiscursus geen of minder dan zes expertises heeft uitgebracht volgens de normen die zijn neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (Richtlijn NVMSR april 2016).
(Meerdaags) Congres
Bestand  
2020-09-25 Programma NVMSR Basiscursus 2021.doc25-9-2020 15:4483 KB
2995
Het inschrijfgeld is inclusief alle voorzieningen en een hotelovernachting.
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Dag 1616-09-202108:30 - 18:00
Dag 2617-09-202108:00 - 17:00
Dag 3624-09-202108:30 - 17:30
Dag 4615-10-202108:30 - 17:00

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage werkt samen met het Nederland Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Doel is kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering op het gebied van medisch specialistische rapportage.
Het is een interdisciplinaire vereniging die zich bezig houdt met onderwijs en certificering van medisch specialistisch deskundigen.
Zie ook NVMSR.nl

Griftdijk 9
3953 ML
Maarsbergen
Postbus 21
3940 AA
Doorn
0343-420258