Opleidingen details Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) (ID nummer: 408717)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3186-10-2020 t/m 5-10-2021

Deelnemers worden opgeleid tot het zelfstandig kunnen leiden van moreel beraad met zorgprofessionals binnen hun organisatie. Gebruikte literatuur: de methode Dilemma's in kaart, een gespreksmethode ontwikkeld door Reliëf  IBSN 9789491269097. Deze methode is afgeleid van het Reliëf stappenplan. Tevens wordt het basisboek Zorgethiek ISBN 978-90-8972-004-7 ingezet. Daarnaast worden hand-outs verstrekt.

In deze opleiding leert men de basisbegrippen en diverse stromingen uit de ethiek. Men leert kritisch een moreel dilemma onderzoeken, morele vragen herkennen en benoemen. Met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken, de doelen van moreel beraad relateren aan praktijksituaties. Nadruk ligt op het zelf oefenen waarbij vooraf persoonlijke doelen worden vastgesteld. O.l.v. de docent wordt aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek geoefend. Vooral het zelf oefenen maakt deze cursus waardevol zo blijkt uit de praktijk.

Veel aandacht is er voor het organiseren en het implementeren van moreel beraad binnen de organisatie. Van belang voor de organisaties is het dat er vanuit verschillende disciplines mensen deze opleiding volgen. Een geestelijk verzorger heeft andere mogelijkheden dan een arts of een verpleegkundige om in zijn/haar werkomgeving deze Moreel Beraden te organiseren. Ook voor de cursus geeft het een heel goede dynamiek en meerwaarde dat er zoveel verschillende deelnemers meedoen. 

Tijdens de cursus worden er tussentijdse opdrachten gegeven vanuit aangereikte literatuur; moet men zelfstandig oefenen met een moreel beraad binnen de organisatie en daarop evalueren en reflecteren. Het  maken van een reflectieverslag hoort bij de eindopdracht waarop de docent individuele feedback geeft.

Leerdoelen: de deelnemers leren gesprekstechnieken om inzicht te krijgen in morele gevoeligheid. leren reflecteren op hun eigen rol als gespreksleider, verbeteren algemene - morele - en communicatieve vaardigheden ten aanzien van het leiden van moreel beraad en meer begrip voor de verscheidenheid aan standpunten.

(Meerdaagse) Nascholing
1400
Reliëf is een vereniging en verenigingsleden ontvangen korting wegens lidmaatschap € 100,00
Tijd09:30 - 16:30
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen16,30 september en 11 november 2021

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen8 , 22 april en 17 juni 2021

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWoerden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen25 november 2020, 2 december 2020, 13 januari 2021

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen11,18 november en 16 december 2020

Tijd09:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen6,17 oktober, 8 december 2020

MISSIE

Reliëf komt op voor zin in zorg. Geïnspireerd door de bijbel en de christelijke traditie, staat Reliëf op de bres voor inspiratie en bezieling in de zorg. Reliëf maakt zich sterk voor de essentiële waarden van zorg: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid.

Met die missie hebben 160 zorginstellingen zich verenigd. Zowel ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen als instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ zijn lid. Reliëf heeft daarnaast een groeiende groep individuele leden en donateurs.

Vanuit de overtuiging dat menslievende zorg in de kern gaat om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen, ondersteunt Reliëf zorgaanbieders om een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven, zodat mensen met hart en ziel menslievende zorg kunnen geven én ontvangen. We stimuleren aandacht voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. En we verhelderen ervaringen van zorgverleners en helpen deze in een perspectief te plaatsen.

Reliëf belegt jaarlijks conferenties en symposia over thema’s rond identiteit, zingeving en ethiek in de zorg. Daarnaast geven we relevante publicaties uit en het tijdschrift Zin in Zorg. Aan zorgaanbieders biedt Reliëf scholing en training aan, bijvoorbeeld over levensvragen, morele dilemma’s en waardegericht werken.

Zaagmolenlaan 4 3e etage 3447 GS Woerden is gewijzigd per 1-1-2020
3447 GS
Woerden
0348-748880
Selecteer een bestand aub.