Opleidingen details Santeon

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten (ID nummer: 408649)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2310-11-2020 t/m 9-11-2021

Santeon is een samenwerking van zeven Nederlandse topklinische ziekenhuizen gericht op verbetering van zorg. Een van de samenwerkingsprojecten die de Santeon ziekenhuizen uitvoeren is het project ‘Experiment Uitkomstindicatoren’. Doel is om samen met in- en externe partners zorguitkomsten toegankelijk te maken in de spreekkamer en tegelijkertijd het proces van samen beslissen te versterken. Patiënten krijgen op maat informatie over uitkomsten van zorg, zodat zij - samen met de zorgverlener - beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. De training wordt gegeven aan de klinische teams van 3 aandoeningen (borstkanker, CVA, chronisch nierfalen) in de 7 Santeon ziekenhuizen.

Samen beslissen omvat een proces van samenwerking met als resultaat een besluit waar zorgverlener en patiënt beiden achter staan. De zorgverlener is vooral deskundig op medisch gebied en de patiënt heeft zijn eigen voorkeuren en kent zichzelf het best. Deze perspectieven komen samen in samen beslissen. Dat betekent dat de patiënt en de naasten een actieve rol krijgen in de besluitvorming en dat waarden en voorkeuren daarbij goed in kaart worden gebracht. Onderzoek laat zien dat dit diverse positieve effecten heeft. Tevens is bekend dat het goed toepassen van samen beslissen lastig is, omdat het vraagt om nieuw gedrag: houding, kennis, vaardigheden en sociale druk beïnvloeden de toepassing.

Leerdoelen
Om het samen beslissen in de spreekkamer een impuls te geven worden trainingen georganiseerd. Het doel hiervan is de integratie van samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten en keuzehulpen in het professionele handelen van medewerker. De leerdoeln van de training zijn dat zorgprofessionals: 
-    weten wat samen beslissen omvat;
-    weten wat zorguitkomsten zijn;
-    leren hoe samen te beslissen in de dagelijkse klinische praktijk;
-    leren hoe zorguitkomsten te benutten in het proces van samen beslissen;
-    bereid zijn om samen beslissen met zorguitkomsten (nog meer) toe te passen.

Onderdelen van de training zijn:
-    Theorie (in de vorm van een apart geaccrediteerde e-learning);
-    De 4 stappen van samen beslissen;
-    Het gebruik van zorguitkomsten, keuzeondersteuning en de verbinding met waardegedreven zorg;
-    Reflectie op fragmenten uit opgenomen consulten;
-    Het oefenen van vaardigheden middels een casus met een acteur;
-    Patiëntparticipatie.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Meerdaagse) Nascholing
0
Dit is een interne Santeon training, de kosten worden vauit projectgelden vergoed.
Tijd15:00 - 18:00
Locatie
OpmerkingenDe herhaalde 21 trainingen (tijdsduur 3 uur) vinden op locatie plaats in de 7 Santeon ziekenhuizen tussen november 2020 en mei 2021. Er zullen dus nog uitvoeringen (trainingsdata) worden ingevoerd

Herculesplein 38
3584 AA
Utrecht
030-2524180
Selecteer een bestand aub.