Opleidingen details Technische Universiteit Eindhoven t.a.v. SMPE/e
Intern en Extern Management voor de arts (ID nummer: 408545)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3625-11-2020 t/m 24-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Programma:

  • Het samenspel van professie en bestuur; geheel meer dan de som der delen
  • Door beheersbaarheid gedreven? Dilemma’s en keuzes van een zorgverzekeraar
  • Medicus of manager: van tweeën één
  • Zorg voor morgen: veranderend zorglandschap, klantwaarde en uitkomstbekostiging
  • “Hoe wil ik het verschil maken”

Iedere spreker zal vanuit zijn eigen deskundigheid en perspectief spreken, inclusief casuïstiek en prikkelende stellingen, met als doel om theoretische fundamenten, basiskennis en feiten over te brengen.

Leerdoelen en kerncompetenties:
De doelstelling van deze module is inzicht te verschaffen in de onderlinge afhankelijkheden van deze interne en externe factoren. Dat betekent meer in het bijzonder:

  • Inzicht in en affiniteit bieden met managementissues die de interne en externe omgeving van artsen betreffen.
  • Inzicht bieden in de complexe relatie tussen medische, bedrijfseconomische en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg.
  • Inzicht bieden in verantwoordelijkheden, vraagstukken en denkwijzen van professionele managers. Tijdens de module zullen de deelnemers ervaren dat kwaliteit van handelen méér is dan medische vakbekwaamheid in enge zin. Voor elke arts zijn er andere, aanvullende verantwoordelijkheden als uitvloeisel van veranderingen in de zorgsector.

De cursus draagt bij aan de ontwikkeling en vergroting van de kerncompetenties Organisatie en Professionaliteit zoals omschreven in de Algemene Competenties van de medisch specialist, de huisarts en de verpleeghuisarts.

Docenten:

Bart Berden is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg. Bart Berden is tevens Hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis bij UMC St Radboud

Directeur Kwaliteit van zorg & Patiëntveiligheid bij UMC Utrecht

Maurice Janssen is klinisch fysicus in het Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen, als Coördinerend stralingsdeskundige en voor het vaststellen van beleid en uitvoering van risicomanagement en investeringen in medische technologie. Deze aanstelling combineert hij nu met een detachering bij de TU/e- SMPE/e

Zorginkoper MSZ at CZ

Senior Manager at KPMG Nederland

Organisatiepsycholoog

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma_IEM _25.11.2020.pdf22-9-2020 15:13379 KB
430
Zie cursusvoorwaarden op site: www.tue.nl/smpee/cursussen.
Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIntern en Extern Management voor artsen

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt o.a. eendaagse modules voor artsen (in opleiding) en meerdaagse post-master cursussen voor klinisch fysici (in opleiding) en andere technologie professionals in de zorg.

19, Groene Loper gebouw Flux, k.0.110
5612 AS
Eindhoven
Postbus 513
5600 MB
Eindhoven
0618206231