Opleidingen details SMK
Leergang bedrijfsvoering en management (ID nummer: 408540)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21019-11-2020 t/m 18-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Na afloop van dag 1, Governance, financiën & zorgverkoop heeft de deelnemer kennis van:

 • De verantwoordelijkheid en (globale) werkwijze van de Raad van Bestuur;
 • De wijze waarop besluitvorming in een ziekenhuis tot stand komt;
 • Het netwerk van partijen die bij de besluitvorming betrokken zijn, alsmede de rol van iedere afzonderlijke partij en de onderlinge verhoudingen tussen hen met specifieke aandacht voor de positie van de medisch specialist hierin;
 • De belangrijkste externe stakeholders van het ziekenhuis en welke invloed zij hebben op de besturing van het ziekenhuis;
 • De balans en exploitatierekening van een ziekenhuis en specifiek van de SMK;
 • Geldstromen naar het ziekenhuis en geldstromen in het ziekenhuis;
 • Hoe prijsafspraken in onderhandeling met de zorgverzekeraar tot stand komen en welke rol de medisch specialist hierin speelt;
 • Het gehele proces van zorgverkoop: DOT prijs, plafonds, add on-regelingen et cetera.;
 • De invloed die de overheid en de verzekeraar hebben op de geldstromen en welke invloed een medisch specialist hierop kan kan uitoefenen.

  Na afloop van dag 2, Zorgmanagement en P&O heeft de deelnemer kennis van:

  • Werkwijze bij duaal management;
  • Werkwijze van het logistieke bedrijf en de impact daarvan op de bedrijfsvoering;
  • De wijze van sturing op productie? (verrichtingen, DOTS, productiviteitscijfers)
  • Samenwerking binnen het ziekenhuis met alle diverse partijen;
  • Werving en selectie van nieuwe medewerkers, wat is daarbij van belang;
  • De wijze van omgaan met (schijnbaar) tegengestelde belangen van de medewerker en de belangen van de organisatie.

  Na afloop van dag 3, Kwaliteit & veiligheid en ICT heeft de deelnemer kennis van:

  • De opzet van het kwaliteit & veiligheidssysteem in het ziekenhuis, de eisen die de overheid hieraan stelt. En de rol van de medisch specialist in dit geheel;
  • Gradaties wanneer er iets “niet goed gaat”? (incidenten, calamiteiten, veiligheid/ kwaliteit en organisatie).
  • Interventies die een medisch specialist zelf kan/moet doen wanneer er toch iets niet goed gaat;
  • De kerntaken van ICT en de risico’s van datalekken en de verantwoordelijkheden van de medisch specialist.
  (Meerdaagse) Nascholing
  Bestand  
  Uitnodiging Leergang Medisch Specialisten 2020.docx22-9-2020 14:5465 KB
   
  0

  Gespecialiseerd ziekenhuis in het houding- en bewegingsapparaat

  Hengstdal 3
  6522JV
  Nijmegen
  Postbus 9011
  6500 GM
  Nijmegen
  024-3659719