Opleidingen details Technische Universiteit Eindhoven t.a.v. SMPE/e
Financieel Management voor de arts (ID nummer: 408538)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3624-11-2020 t/m 23-11-2021
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud:

Bij de financieel-economische besturing van non-profit organisaties wordt in de praktijk steeds meer gebruik gemaakt van de instrumenten die gangbaar zijn in de marktsector. Toch zijn er belangrijke verschillen in doelstelling en werkwijze. Daarom is het van belang dat men op de hoogte is van het interne en externe financieel management en tevens gesprekspartner kan zijn van zowel de controller (management accountant) als (financial) accountant.

Verschillende kostenindelingen en methoden voor toerekening van kosten, inclusief DBC als kostencalculatiemethode, komen aan de orde. Tevens worden de investeringsselectiecriteria verkend en op hun consequenties beoordeeld.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden instrumenten besproken voor het vormen van een oordeel en nemen van beslissingen omtrent liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en activiteiten.

Leerdoelen:

Leerdoelen en kerncompetenties:

Deelnemers worden gedurende het blok in staat gesteld:

  • theoretische kennis en inzichten zich eigen te maken op het gebied van financieel management en control;
  • zich te ontwikkelen tot een gesprekspartner die op financieel terrein de juiste vragen weet te stellen;
  • te komen tot reflectie op de beperkingen door de specifieke context van de non-profit sector rond de toepassing van financieel management en control instrumenten;
  • (bedrijfseconomische) beslissingen kunnen nemen, door het verhogen van kennis, inzicht en vaardigheden van financiële management instrumenten;
  • financiële analyse: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

De cursus draagt bij aan de ontwikkeling en vergroting van de kerncompetenties Organisatie en Professionaliteit zoals omschreven in de Algemene Competenties van de medisch specialist, de huisarts en de verpleeghuisarts.

Overige SMPE/e cursussen:

  • Intern en Extern Management voor de arts

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Programma_FM _24.11.2020 _vernieuwd.pdf22-9-2020 14:48873 KB
430
zie de cursusvoorwaarden op www.tue.nl/smpee/cursussen..
Tijd08:45 - 18:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFinancieel Management voor de arts

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt o.a. eendaagse modules voor artsen (in opleiding) en meerdaagse post-master cursussen voor klinisch fysici (in opleiding) en andere technologie professionals in de zorg.

19, Groene Loper gebouw Flux, k.0.110
5612 AS
Eindhoven
Postbus 513
5600 MB
Eindhoven
0618206231