Opleidingen details GGZ Noord-Holland-Noord, opleiding psychiatrie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Eindrefereerbijeenkomst 26 november 2020 (ID nummer: 408385)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie226-11-2020 t/m 25-11-2021

OMSCHRIJVING LEERDOEL

Alle aios dienen tijdens de eerste 3 jaar van hun opleiding minimaal eenmaal een referaat te houden voor een, zoals de opleidingseisen dat omschrijven, “voldoende kritisch wetenschappelijk gehoor”. Binnen het opleidingsconsortium is er daarvoor gelegenheid op de maandelijkse refereeravond voor stafleden en aios van alle deelnemende organisaties, vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam, voormalige aios van de deelnemende klinieken en andere belangstellenden.
Er is afgesproken dat alle aios die in opleiding zijn in het consortium een eindreferaat houden, ook als reeds een artikel is gepubliceerd of een congres presentatie elders is gegeven. Wel kan dan dit uiteraard als basis voor het eindreferaat dienen.

 

Refereerbijeenkomst
 
0
Vooralsnog geen inschrijfgeld; mogelijk in de toekomst wel
Hoofdniveau
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd19:30 - 21:50
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Doel is om t.b.v. onze maandelijkse eindrefereeravonden accreditatie aan te vragen.

Beknopte omschrijving instituut
Mentrum is een grote GGZ instelling gevestigd in Amsterdam Centrum, Oud West en Noord met het volledige scala aan ambulante en klinische voorzieningen, variërend van de Spoedeisende Psychiatrie tot het Centrum voor Psychotherapie en een Ouderenkliniek.
De opleiding tot psychiater in Mentrum vindt plaats tegen de achtergrond van een veelkleurige stedelijke werkelijkheid waar complexe psychiatrische stoornissen ruim vertegenwoordigd zijn.

Het doel van de opleiding psychiatrie is het opleiden van artsen tot psychiater conform de eisen van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), onder verantwoordelijkheid van de opleider psychiatrie en plaatsvervangend opleider psychiatrie en in nauwe samenwerking met de stageopleider sociale psychiatrie en de stageopleider psychotherapie.

EINDREFERATEN
Alle aios dienen tijdens de eerste 3 jaar van hun opleiding minimaal eenmaal een referaat te houden voor een, zoals de opleidingseisen dat omschrijven, “voldoende kritisch wetenschappelijk gehoor” . Binnen het opleidingsconsortium is er daarvoor gelegenheid op de maandelijkse refereeravond voor stafleden en aios van alle deelnemende organisaties, vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam, voormalige aios van de deelnemende klinieken en andere belangstellenden.
Er is afgesproken dat alle aios die in opleiding zijn in het consortium een eindreferaat houden, ook als reeds een artikel is gepubliceerd of een congres presentatie elders is gegeven. Wel kan dan dit uiteraard als basis voor het eindreferaat dienen.

Onderwerp en uitwerking
Het onderwerp wordt door de aios gekozen in overleg met de opleiders. Over het algemeen zal het referaat gaan over een vraag of thema waar de aios tijdens de opleiding mee is geconfronteerd, en behoefte heeft verheldering en/of verdieping.
Dit kan gaan over casuïstiek en specifieke behandelingen, over zaken als diagnostiek of etiologie van psychiatrische stoornissen, over eigen wetenschappelijk onderzoek en over ethische en beroepsinhoudelijke aspecten van het vak.
Het is de kunst om het gekozen thema om te zetten in een wetenschappelijk relevante vraagstelling die voldoende begrensd en ‘onderzoekbaar’ is om in een beperkt tijdsbestek te beantwoorden. De ervaring leert dat dit een proces is waarbij, middels het verkennen van de wetenschappelijke literatuur en overleg met stafleden die in het thema zijn ingevoerd, geleidelijk een helderder beeld ontstaat van het te bespreken gebied en de specifieke vraagstelling voor het referaat. Het is dus zaak om tijdig te starten met het (denken over) het eindreferaat. Het valt aan te bevelen met de voorbereiding te starten aan het eind van het eerste jaar. Voor het beantwoorden van de vraagstelling kan ten eerste gebruik worden gemaakt van beschikbare wetenschappelijke literatuur (vakbladen en handboeken). Indien passend bij het thema kan een bescheiden onderzoek of inventarisatie het verhaal verlevendigen en de relevantie onderbouwen.

Voorbereiding en begeleiding
Bij de voorbereiding van een eindreferaat fungeert één van de stafleden en/of één van de opleiders als supervisor. Dit houdt in meedenken over een vraagstelling en de uitwerking hiervan, begeleiding bij het zoeken van relevante literatuur en begeleiding bij het opbouwen van het verhaal. Er is een lijst beschikbaar van stafleden en hun belangstellingsgebieden. Afhankelijk van het onderwerp is het in overleg met de opleiders ook mogelijk voor een externe supervisor te kiezen.
De concept tekst van het eindreferaat dient in de laatste fase van de voorbereiding minimaal eenmaal aan een van de oplei

GGZ inGeest Oldenaller 1 1081 HJ Amsterdam Opleiding psychiatrie
GGZinGeest
Amsterdam
GGZ inGeest Oldenaller 1 1081 HJ Amsterdam
1081 HJ
Amsterdam
020-7884623
Selecteer een bestand aub.