Opleidingen details PXL Hogeschool/PXL Congress dpt. Healthcare

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Spraaktaal en handelingen:verbanden en comorbidestoornissen in de ontwikkeling (ID nummer: 408172)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Regionale symposia, nationale symposia1224-11-2020 t/m 31-12-2020

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert de Hogeschool PXL dpt.Healthcare het symposium ‘Spraaktaal en handelingen: verbanden en comorbide stoornissen in de ontwikkeling’.

In 2004 publiceerde dr. Charles Njiokiktjien Gedragsneurologie van het kind, handboek voor neuropsychologie, neurologie en psychiatrie, waarin hij de belangrijkste inzichten van de 20ste eeuw beschreef. Deze lijvige monografie (1100 bladzijden en ca. 4600 referenties) heeft een hybride aard; naast de ontwikkelingsstoornissen kan men veel andere klinisch nuttige neuropsychologische onderwerpen vinden.

Het handboek is geheel herschreven met het doel de zoektocht naar up-to-date kennis te vergemakkelijken voor hen die met kinderen te maken hebben – artsen, (neuro)psychologen en paramedische behandelaren, zoals  logopedisten, kinesi- en  ergotherapeuten.

De vragen die wij ons in het boek en tijdens het symposium stellen liggen op het vlak van de neurale dimensies en de fundering van functies en hun stoornissen in de ontwikkeling. Wij brengen nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent      ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen met relevantie voor diagnostiek en behandeling. Het belooft een boeiend symposium te worden onder voorzitterschap van Johan Lemmens, lector aan de Hogeschool PXL.

 

Dr. Charles Njiokiktjien is na zijn opleiding tot neuroloog-psychiater gepromoveerd in de evenwichtsfysiologie na onderzoek bij dr. J.B. Baron† (CNRS) te Parijs, werkte 30 jaar als kinderneuroloog in Amsterdam (VUmc) en was consulent in de kinderpsychiatrie (Triversum, Alkmaar) en bij het behandelteam van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling te Amsterdam. Publicaties: www.suyi.nl

Mevr. Wally van Grunsven studeerde na de pedagogische academie orthodidactiek in Maastricht bij dr. P. Mesker, neuroloog en gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsstoornissen. Sinds 1980 werkt zij in een eigen praktijk. Zij heeft Meskers visie uitgedragen in Europa, de VS en Canada en doet research aan de KU Leuven en de Hogeschool PXL.

Drs. Catharina Anna (Ank) Verschoor is klinisch psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist. Zij is sinds 25 jaar praktiserend in de klinische neuropsychologie bij het team van de praktijk van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling en de psychologiepraktijk Ebbinge & Verschoor. Zij is coauteur van kinderneuropsychologische publicaties in langdurige samenwerking met Charles Njiokiktjien.

Prof. Dr. Evert Thiery doceert als neurospychiater aan de interuniversitaire Postacademische Vorming Klinische Neuropsychologie. Hij leidt een gedragsneurologische en neuropsychologische consultatie te Gent.
Zijn wetenschappelijke bijdragen handelen hoofdzakelijk over neuropsychologie en over nature / nuture research bij tweelingen.

Dhr. Johan Lemmens is afgestuurd in 1991 als bachelor in de ergotherapie en sindsdien werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie te Hasselt (doelgroep leer- en ontwikkelingsstoornissen).
Hij is sinds 2005 als lector verbonden aan de PXL Hogeschool, waar hij coördinator is van het blok ‘ontwikkelingsstoornissen’ en van het postgraduaat ‘methodische behandelingsconcepten’. Als onderzoeker is hij betrokken bij projecten in Ethiopië rond ondervoeding en de impact hiervan op de psychomotorische en sociale ontwikkeling.
In 2019 is hij afgestudeerd als Master of Education, afstudeerrichting begeleiden.
7
120
 
Tijd9:30 - 17:00
Locatie Hasselt (BE) (Toon kaart)

Hogeschool
PXL Hogeschool Guffenslaan 39
3500
Hasselt
011 775200
Selecteer een bestand aub.