Opleidingen details Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Studiedag PMH: 2020 (ID nummer: 408160)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie52-11-2020 t/m 1-11-2021

Doel van de tweejaarlijkse studiedagen Prison Mental Health is bijscholing en kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg in detentie.
Binnen de GGZ in detentie staan de leden van het PMO centraal: psycholoog, psychiater, inrichtingshuisarts en medische dienst. Dagelijks zijn zij verantwoordelijk voor goede zorg als basisvoorwaarde voor een humane en veilige detentie en opmaat voor een goede terugkeer in de samenleving. Een moeilijke taakstelling in een complex veld dat sterk in ontwikkeling is.
Deze studiedag keren we terug naar de inhoud van ons vak:

De ontwikkeling naar een PI waarin risicobehandeling meer centraal staat. Behandelinterventies in het kader van risicomanagement in de PI

Verbeteren van het risicomanagement ten aanzien van gedetineerden is op dit moment een speerpunt voor het gevangeniswezen. In dat kader is de visie voor het gevangeniswezen aangepast en het behandelen van het risico staat daarin centraal. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als behandelaar een delict bespreekbaar? En hoe doe je dat in het systeem? En hoe ga je je behandeling of behandelaanbod (waar nodig en mogelijk) daarop inrichten – hoe maak je het delict bespreekbaar, en welke therapeutische en welke gedraginterventies zou je eventueel kunnen inzetten?

Meer concreet:  wat kan vanuit (A) het gevangenissysteem en vanuit (B) behandeloogpunt eventueel nog meer worden gedaan (naast screening, risicotaxatie, D&R en Casemanagement) aan risicomanagement in de context van de PI en het penitentiaire traject. Welke slimme gedrags-, behandel- of systeeminterventies (effectief, tijdsarm, goed in pasbaar in het basisregime) zouden binnen GWVB standaard ontwikkeld en geboden kunnen worden om een bijdrage te leveren aan risicopreventie. Op de  PMH-dag worden verschillende inspiratiesessies georganiseerd tav verschillende interventiemodellen (zoals bekend uit de forenische GGZ, Jeugdinrichtingen, internationaal) en is ruimte om met elkaar te verkennen wat bruikbaar en inpasbaar is. Er is hiervoor ook een cultuuromslag nodig, deze dag zou daaraan kunnen en willen bijdragen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
(Meerdaags) Congres
Bestand 
programma PMH.docx34 KB
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Forensische psychiatrie
Tijd9:30 - 16:00
Locatie

Het NIFP is een kennisorganisatie op het gebied van forensische psychologie en psychiatrie.

Herman Gorterstraat 5
3511SW
Utrecht
088-0710250
Selecteer een bestand aub.