Opleidingen details Governance & Integrity Nederland (G&I Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk (ID nummer: 408024)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 366-11-2020 t/m 5-11-2021

Artsen worden in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met ethische vraagstukken gerelateerd aan directe patiëntenzorg, samenwerking en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals Covid19 pandemie. Wetgeving, richtlijnen en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een besluit waar ik mee verder kan? In deze dagcursus wordt allereerst aandacht besteed aan wat de “juiste maat”  is bij het wegen van een morele kwestie. Achtergronden worden uitvoerig toegelicht met voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens wordt een stappenplan besproken waarmee vervolgens eigen casuïstiek wordt besproken zowel plenair als in kleine groepen. Het werken volgens een weloverwogen en verantwoorde procedure kan zorgprofessionals helpen om de moreel juiste keuzes te maken en verkleind de kans op morele schade. Door de kennis en ervaring die hiermee opgedaan wordt toe te passen in de dagelijkse praktijk groeit het vertrouwen in jezelf, in elkaar en in de organisatie.

Na het volgen van de training hebben zij:

  • Kennis over de maatstaven waarmee bepaald kan worden of een handeling moreel juist is;
  • Een systematiek  leren toepassen hoe op een zorgvuldige wijze een moreel juist oordeel gevormd kan worden;
  • De ervaring en het inzicht om deel te nemen aan een moreel beraad
  • Kennis van het begrip moral injury
(Meerdaagse) Nascholing
250
Dit bedrag is per deelnemer voor 2 dagdelen, inclusief werkboek en inclusief certificaat.
Tijd9:00 - 17:00
LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieBaarn (NL) (Toon kaart)

beroepsethiek: morele oordeelsvorming voor professionals in de jeugdzorg

Radarweg 29 (A12)
1043 NX
Amsterdam
088-7000400
Selecteer een bestand aub.